Friday, June 29, 2012

Maka Saya Pun Tergolonglah dalam Golongan Itu

Saya tidak pasti cara yang manakah yang betul untuk memulakan hari yang baharu. Saya sendiri lebih suka memulakan hari baharu saya bermula pada waktu Maghrib. Hal ini menjadi pegangan saya kerana kalendar Islam mengiranya begitu. 

Awal Ramadan, misalnya, bermula pada waktu Maghrib itulah. Tidak percaya? Bukankah kita memulakan solat Tarawih pada malam itu juga walaupun siangnya kita belum berpuasa! Maknanya, hari baharu Ramadan bermula pada petang itu – waktu Maghrib.

Lagipun, menetapkan hari baharu bermula dari waktu Maghrib lebih mudah – tidak kiralah waktu itu bermula seawal jam 6:59 atau selewat jam 7:30 waktu Semenanjung Malaysia. Tidaklah sampai bergaduh, hari baharu bermula jam 12:00 malam atau jam 12:01 malam?

Bermula Maghrib semalam, saya memasuki fasa baharu kehidupan – tergolong sebagai warga emas kerana usia saya sudah menginjak 50 tahun. Sekarang, saya sudah tergolong dalam kumpulan yang sama dengan ibu dan bapa saya sendiri walaupun saya muda kira-kira 20 tahun daripada mereka!

(Sebenarnya, jika mengikut kalendar Islam, usia saya sudah 50 tahun 7 bulan kerana saya dilahirkan pada 27 Muharam 1382, iaitu bersamaan dengan 29 Jun 1962). Tidak mengapalah, usia itu angka. Angka pada usia tidak sama pentingnya dengan angka yang ditetapkan pada solat (5 waktu, 17 rakaat semuanya).

Saya bersyukur kerana Allah khaliq saya, khaliq saudara saudari, masih memanjangkan usia saya dan usia saudara saudari juga (dipinjamkan sebenarnya). Sehingga usia 50 ini, banyak yang menyukakan hati ini dan banyak juga yang tidak menyukakan hati ini. Namun, apabila hati ini redho, semua yang tidak menyukakan menjadi hiburan!

Sehingga usia 50 ini, yang paling tidak menyukakan hati saya ialah kegagalan saya, pada waktu-waktunya, untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya masih belum konsisten hingga ada kalanya terasa hari ini lebih buruk daripada semalam dan hari esoknya pula lebih buruk daripada hari ini.

Saya akan mencuba yang lebih baik. Di samping saya bermohon agar semua amal baik saya sebelum menginjak usia 50 dahulu diterima oleh khaliq saya, saya juga bermohon agar Allah tidak membolak-balikkan hati terhadap agama saya pada masa depan hinggalah mata ini tertutup dan celik semula di alam kubur!

Pada usia 50 ini, saya berharap agar saya dapat hidup dalam negara yang aman, negara yang dipimpin oleh pemuka-pemuka yang adil, pemuka-pemuka yang megah dan seronok untuk menjadikan akhlak Rasulullah SAW dan keluarganya serta para sahabatnya sebagai ikutan dan contoh kehidupan mereka.

Kerana saya tidak tahu sama ada doa saya dimakbulkan oleh Allah SWT atau ditangguhkan-Nya dahulu ataupun ditolak-Nya, maka doa itu akan terus memakai baju harapan. Walau bagaimanapun, saya yakin bahawa Allah SWT tidak akan menghampakan hamba-Nya selagi hamba-Nya itu terus berdoa dan taat kepada-Nya. Itulah cita-cita besar saya — terus mentaati-Nya.

Amin!

Monday, June 25, 2012

Peribahasa Warisan Bangsa IV: Perihal “Tua”, “Tuai”, dan “Tuar” di Tengah Sawah yang Luas

JUMLAH peribahasa yang berasal usul daripada masyarakat Minangkabau (Minang) yang terkenal oleh adat Perpatihnya itu sangat banyak. Salah satu cara untuk mengenali sesuatu peribahasa/pepatah/perbilangan itu benar-benar berasal daripada masyarakat Minang adalah dengan cara memahami tema peribahasa itu. Kalau temanya berbau adat, saya yakin bahawa peribahasa itu dicipta oleh leluhur masyarakat Minang inilah.

Saya menemukan peribahasa “sawah luas tahan tua, rumah gedang tahan tonggak” dalam KDE4, (pada entri sawah, hlm.  1399). Perkataan gedang yang bermaksud “besar” itu sendiri sudah membayangkan keminangkabauan peribahasa ini, apatah lagi maksudnya – “setiap bentuk peminjaman wang perlu diadakan saksinya”. Maksud yang lahir daripada peribahasa itu jelas menekankan adat dan adab dalam aktiviti peminjaman wang.

KIPM2 yang saya rujuki juga memberikan bentuk ungkapan yang sama dengan KDE4 – “sawah luas tahan tua, rumah gedang tahan tonggak”. Kamus Peribahasa Lengkap Utusan pun menggunakan ungkapan yang sama. Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan demikian juga. Tabiat saya yang suka mengaitkan logik sesuatu ungkapan dalam peribahasa dengan maksudnya telah menimbulkan kesukaran pula kepada saya untuk memahami ungkapan ini kerana saya bukan orang Minang.

Melalui pemerhatian saya, ungkapan kedua – “rumah gedang tahan tonggak” – jelas logiknya untuk dikaitkan dengan maksud peribahasa ini. Rumah yang besar perlu “diadakan” tonggaknya bagi memastikan ketahanannya. Walau bagaimanapun, ungkapan yang pertama – “sawah luas tahan tua” – tidak menampakkan logiknya. Sawah yang luas perlu diadakan tuanya. Apakah tujuannya? Lagipun perkataan tua dan tonggak berbeda kelas kata – tua kata adjektif, tonggak kata nama.

Kerana berasa yakin bahawa ungkapan itu salah, saya mencuba untuk menggantikan perkataan tua itu dengan perkataan tuai lalu menjadi “sawah luas tahan tuai”. Terasa seperti ada logiknya – sawah yang luas perlu diadakan tuainya (tuai ialah alat untuk memotong padi yang dikenal juga sebagai ani-ani/ketam). Walau bagaimanapun, ada juga tidak kenanya kerana daripada segi saiz sawah, sama ada kecil atau luas, tuai memang perlu diadakan/disediakan!

Berkat kesungguhan saya, saya menemukan perkataan yang saya yakini betul dan tepat – tuar, iaitu perkataan yang berasal daripada bahasa Minang. Perkataan tuar, dalam bahasa Minang, merujuk kepada “ranting-ranting kayu yang didirikan di sawah untuk menakutkan burung” (KDE4, hlm. 1475). Dengan “kehadiran” tuar, barulah ungkapan itu terasa logiknya dan sesuai dijodohkan dengan sawah yang luas dan kita pun bolehlah mengungkapkannya sebagai “sawah luas tahan tuar”.

Saya katakan ungkapan “sawah luas tahan tuar” logik kerana sawah yang luas (bukan sepetak atau sepiring, kata orang Minang) memang sukar untuk kita awasi. Kerana kesukaran itu, sesuatu perlu diadakan untuk menjaganya. Hasil kebijaksanaan pemilik sawah yang luas atau mungkin juga dengan saranan atau nasihat orang lain, dia memancang ranting-ranting kayu yang berperanan sebagai “orang-orangan” untuk mengurangkan kehadiran burung-burung pemakan padi (pegar?).

Berlakunya kesilapan ini barangkali berpunca daripada silap faham di pihak penyusun/pengumpul yang terawal dahulu (yang bukan orang Minang, rasa-rasanya). Beliau menyangka perkataan tuar yang diujarkan oleh orang Minang itu memang disebut dan dieja sebagai tua. Hal ini berlaku demikian kerana pihak yang menjadi sumber pemberi maklumat itu tidak membunyikan abjad “r”nya semasa mengungkapkan perkataan tuar itu.

Ungkapan “sawah luas tahan tuar, rumah gedang tahan tonggak” kemudiannya dapatlah saya sahkan sebagai betul dan benar apabila Kamus Peribahasa Minangkabau, susunan Anas Nafis (bagi pihak Yayasan Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau dan diterbitkan oleh Penerbit Intermasa, Indonesia) yang saya rujuki kemudiannya ada memuatkan peribahasa ini (pada entri TUA - TUAR, hlm. 515).

Wednesday, June 20, 2012

Peribahasa Warisan Bangsa III: Kesalahan Pengungkapan Peribahasa dalam Kamus

PADA SIARAN yang lalu, saya berjanji untuk mengetengahkan bentuk-bentuk ungkapan peribahasa yang salah yang masih “bertakhta” dalam KDE4 sejak KDE3 dahulu. Pendedahan ini dilakukan bukan untuk mencari kesalahan siapa-siapa melainkan untuk memastikan kemurnian pusaka nenek moyang kita ini terus terpelihara, selain sedikit banyak dapat membantu pihak DBP sendiri.

Pendedahan ini sendiri belum tentu betul sepenuhnya; entah-entah saya sendiri yang tersalah faham akan bentuk ungkapan yang sebenarnya. Walau bagaimanapun, setidak-tidaknya, pendedahan ini akan membuka ruang untuk kita sama-sama membicarakannya, seperti kita membicarakan bentuk ungkapan “melepaskan batuk di tangga” dan “harapkan pagar, pagar makan padi” itu.

Saya mulakan dengan peribahasa “air besar batu bersibak” dalam KDE4 (entri air hlm. 18). Dalam KDE4 sendiri, saya tidak menemukan perkataan/entri sibak yang menerbitkan kata bersibak itu. Yang ada ialah perkataan sebak (disebut s├ębak) yang menerbitkan perkataan bersebak (KDE4, hlm. 1403). Entri sebak itu sendiri ada menyenaraikan peribahasa yang sama – “air besar batu bersebak”. Rupa-rupanya, perkataan sibak itu berasal daripada dialek Minangkabau – basibak yang bermaksud “berkuak”.

Pada entri air (KDE4) ini juga, ada peribahasa “air dalam berenang (berkumbah), air dengkat bercebok”. Saya mencari maksud dengkat. Seperti perkataan bersibak, perkataan dengkat tidak wujud dalam KDE4. Apabila saya merujuk kepada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Edisi Kedua (KIPME2), hlm. 5, saya temukan peribahasa “air dalam berenang (berkumbah), air dangkal bercebok” (no. 73). Jadi, dari manakah datangnya perkataan dengkat itu?

Beberapa peribahasa pada entri anak (KDE4, hlm. 49-50) turut mengandung kesalahan. Ungkapan “bagai anak sepat ke tohor”, misalnya, tidak tepat kerana menggambarkan tohor sebagai tempat (kata nama) walhal tohor ialah kata adjektif. Keadaan yang sebenarnya ialah anak sepat itu mengalami masalah ketohoran (kecetekan air). Ungkapan yang betul ialah “bagai anak sepat ketohoran” (lihat entri sepat, KDE4, hlm. 1459 dan KIPME2, no. 285, hlm. 16). Anak sepat yang ketohoran bergerak dengan lemah gemalai kerana air tidak cukup dalam. Pergerakan yang lemah gemalai ini dikiaskan kepada manusia yang “bermalas-malas di rumah orang”.

Peribahasa “menggerek bagai anak nangoi” pada entri anak (KDE4, hlm. 50) salah juga. Nangoi merujuk kepada “babi yang banyak anak” manakala menggerek bermaksud “melubang”. Perkataan yang memperlihatkan perkaitan dengan anak nangoi bukannya perkataan menggerek, sebaliknya perkataan menggeriak (= “menggerumut”, ”mengeriap”, “berkerumun”). Apa-apa binatang yang berkumpul dalam jumlah yang banyak (anak nangoi, cacing, semut, dsb) dapat kita lihat bertindan tindih di atas satu dengan yang lain dan bergerak menggeriak-geriak. Hal ini dikiaskan kepada “manusia yang banyak anak, tetapi malas berusaha”. Ungkapan yang betul ini – “menggeriak bagai anak nangoi” – dapat ditemukan pada entri nangoi (KDE4, hlm. 1069) dan KIPM2 (no. 2654, hlm. 145).

Akhir sekali, pada entri anak itu juga ditemukan ungkapan “tergising-gising bagai anak tiada diaku” (KDE4, hlm. 51). Ungkapan yang sama turut digunakan dalam KIPM2 (no. 4048, hlm. 217) dengan sedikit kelainan pada perkataan di hujungnya. KIPM2 menggunakan perkataan diakui. Maksud yang diberikan oleh KDE4 untuk peribahasa ini ialah “mendekati orang yang tidak mahu dihampiri” manakala KIPM2 memberikan maksud “orang yang sangat manja kepada majikannya”. Kesalahan peribahasa ini terdapat pada perkataan tergising-gising itulah kerana perkataan itu tidak terdapat dalam kamus. Yang ada ialah perkataan geseng yang membentuk perkataan tergeseng-geseng itu. Tentang maksud peribahasa itu, kita boleh menerima kedua-duanya.

Demikianlah beberapa bentuk kesalahan dalam pengungkapan peribahasa yang terkandung dalam kamus yang menjadi pegangan pengguna bahasa, khususnya Kamus Dewan dan Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Hal ini perlu dibetulkan supaya bentuk ungkapan yang standard dapat diwujudkan, setidak-tidaknya di Malaysia ini. Walaupun sebilangan peribahasa yang dijadikan sebagai contoh itu hanya mengandung kesalahan ejaan (bersibak dan tergeseng-geseng), namun hal ini tetap perlu dibetulkan. Jika masih hendak menggunakan bentuk yang tidak wujud dalam kamus itu, mahu tidak mahu, Kamus Dewan edisi yang selanjutnya perlu memasukkan entri-entri baharu seperti sibak dan gising itu.

Insya-Allah, hal berkaitan peribahasa ini akan dibicarakan dalam siaran yang akan datang pula. 

Tuesday, June 19, 2012

Orang Eropah Pun Dapat Telur Juga Selepas Sesuatu Upacara

Kalau saya pergi menghadiri majlis kenduri pernikahan pada suatu masa dulu, yang selalu saya bawa pulang selepas majlis itu ialah telur (sama ada bunga telur atau telur yang di dalam cawan atau bekas berbentuk kotak). Telur-telur itu diberikan oleh tuan rumah. Yang elok daripada pemberian itu ialah kalau kebetulan saya pergi sendirian, saya ada sesuatu untuk membuktikan kepergian saya ke majlis itu kepada orang rumah. 

Sama ada dimakan atau tidak telur itu bergantunglah pada keadaan telur itu. Kalau telur itu elok masaknya, tidak lembik sehingga sukar dikupas, dapatlah dimakan, sama ada oleh anak saya atau saya sendiri. Kalau sebaliknya, faham-faham sajalah. (Telur sebagai “hadiah” daripada tuan rumah yang mengadakan majlis pernikahan anak mereka sukar diperoleh sekarang. Kini, tuan rumah lebih suka memberikan jajan, baulu, dsb.)

Rupa-rupanya, di Eropah sana, adat kita ini turut diamalkan oleh bangsa-bangsa yang bermastautin di sana. Mereka bukan membawa telur pulang dari majlis perkahwinan, tetapi majlis yang lebih besar daripada itu. Sekali ini, yang membawa telur pulang kesemuanya lelaki. Berbeza dengan kita. Kita membawa telur pulang tanpa rasa malu dan tanpa berasa bimbang kerana tiada sesiapa yang akan mengancam kita.

Di Eropah sana, kepulangan mereka dengan membawa telur pulang menimbulkan tohmahan, kutukan, dan barangkali ada yang akan dikenakan tindakan! Kepulangan Belanda dari Kejohanan Bola Sepak EURO 2012, dengan membawa telur (tanpa kemenangan apa-apa pun) memungkinkan jurulatihnya, Bert van Marwijk dipecat daripada jawatannya. Pemain-pemainnya pula sedikit banyak pasti menjadi sasaran kecaman peminatnya.

Begitu juga halnya dengan Ireland. Mereka pun pulang dengan membawa telur selepas kalah dalam semua tiga perlawanan. Jurulatihnya, Giovanni Trapatonni, pasti menanggung aib kerana pasukannya adalah antara pasukan yang banyak memboloskan gol!

Telur-telur majlis pernikahan, telur-telur Kejohanan Bola Sepak EURO 2012. Telur-telur majlis pernikahan enak dimakan; telur-telur Kejohanan Bola Sepak EURO 2012 pahit ditelan! Kesian, Belanda. Kesian kawan aku yang menyokong Belanda. Aku kata ada yang kena rasuah, engkau tak nak caya!

Monday, June 18, 2012

Peribahasa Warisan Bangsa II: Nasibnya dalam Kamus

PERIBAHASA MELAYU, seperti yang diperihalkan dalam siaran yang lalu, merupakan ungkapan yang terhasil daripada kebijaksanaan masyarakat Melayu silam menanggap hal-hal yang terdapat dan yang berlaku di persekitarannya. Mereka kemudiannya menyusun kata dengan begitu indah, lalu terungkaplah ungkapan berbentuk kiasan yang menarik, tepat, dan tinggi nilai estetikanya.

Seperti yang dijelaskan lewat siaran yang lalu, kecuaian yang dilakukan oleh masyarakat yang terkemudian telah menyebabkan ada peribahasa yang tidak diungkapkan dengan tepat sehingga ada peribahasa yang menyimpang daripada fenomena alam yang dicermati oleh masyarakat Melayu silam seperti peribahasa “sepandai-pandai tupai melompat, sesekali gawal juga” itu.

Kesilapan turut berlaku dalam pendokumentasian peribahasa, khususnya dalam kamus, sama ada dalam kamus-kamus peribahasa ataupun dalam kamus-kamus bahasa seperti Kamus Dewan/KD. KD, sehingga kini, terus menjadi pegangan utama pengguna serta pencinta bahasa Melayu. Usaha pihak penyusun KD ini memasukkan peribahasa dalam entri tertentu amat wajar dipuji.

Walau bagaimanapun, pendokumentasian peribahasa dalam KD itu tidak dapat lari daripada kesilapan. Saya menemukan beberapa peribahasa yang tidak tepat dalam kamus itu. Kesilapan yang tidak disengajakan itu sedikit banyak telah mencacatkan keindahan sesuatu peribahasa, khususnya apabila peribahasa itu digunakan dalam penulisan, ucapan, dan sebagainya.

Dalam KDE3 (1994) dahulu, di bawah entri adat (hlm 7), terdapat peribahasa “adat periuk bergerak, adat lesung berdedak”. Jelas bahawa perkataan bergerak pada peribahasa itu tidak tepat dan melucukan. Alhamdulillah, dalam KDE4 (2005), kata bergerak itu telah dibetulkan kepada perkataan yang selayaknya, iaitu berkerak lalu menjadi “adat periuk berkerakadat lesung berdedak” (hlm 8).

Begitu juga dengan peribahasa “orang habis besi binasa, tukang hembus penat sahaja” pada entri binasa (hlm. 160) dalam KDE3 lalu. Kehadiran perkataan orang pada ungkapan itu jelas tidak tepat, justeru menimbulkan rasa gerun pula! Alhamdulillah, dalam KDE4, perkataan yang betul untuk ungkapan itu, iaitu perkataan arang, telah menggantikan perkataan orang yang salah itu.

Perkataan orang untuk arang sekali lagi dapat ditemukan dalam KDE3 pada ungkapan habis air setelaga orang dibasuh tak putih pada entri habis (hlm. 423-424). Tidak mungkin hingga begitu sekali imej yang digunakan oleh nenek moyang kita untuk mengiaskan “kejahatan manusia yang sukar diubah”. Mujurlah perkataan orang itu telah ditukar kepada arang dalam KDE4 (entri habis, hlm. 493-494).
                         
Dalam KDE3 lalu juga, pada entri gamang (hlm. 364-365), terdapat peribahasa “orang penggamang mati jatuh, orang pending mati hanyut”. Pending (sejenis perhiasan) pada peribahasa itu jelas bukan gandingan penggamang. Alhamdulillah, dalam KDE4, kata pending yang salah itu telah dibetulkan kepada pendingin – “orang penggamang mati jatuh, orang pendingin mati hanyut” (hlm. 427-428).

Walau bagaimanapun, masih ada bentuk ungkapan peribahasa yang salah dalam KDE3 lalu yang masih belum dibetulkan dalam KDE4 ini. Hal ini berlaku demikian sudah tentulah kerana pihak sidang editor yang menangani edisi keempat ini tidak sedar akan kewujudan kesalahan itu, selain barangkali kerana adanya rasa yakin terhadap proses pendokumentasian yang dilakukan oleh pihak sidang pengarang yang terdahulu.

Dengan adanya edisi/“kitab” yang baharu (dengan penambahan dan pertambahan bahan-bahan dan input-input baharu serta pembaikan dan pengemaskinian bahan-bahan lama), edisi yang lalu tidaklah sah diperakukan sebagai “kitab” lagi. Untuk mengangkat edisi baharu sebagai “kitab” yang berautoriti pula, edisi baharu itu haruslah mencapai tahap bebas kesilapan. Dalam hal ini, kita tidak boleh berlepas tangan; DBP sedikit banyak wajar dibantu.

Tentang kesilapan bentuk ungkapan peribahasa yang tidak dibetulkan sejak KDE3 dahulu, insya-Allah, akan saya ketengahkan pada siaran yang akan datang.

Friday, June 15, 2012

Peribahasa Warisan Bangsa: Buah Fikiran Melayu Janganlah Dirosakkan

PERIBAHASA adalah antara harta bangsa Melayu yang paling bernilai. Menerusi ungkapan yang terjalin dalam peribahasa seperti perumpamaan, bidalan, pepatah, simpulan bahasa, dsb, dapat kita ketahui perihal akrabnya bangsa Melayu dengan alamnya dan betapa mereka begitu menghargai anugerah Allah SWT yang besar nilainya itu. Melalui peribahasa, dapat kita ketahui tahap kepekaan bangsa Melayu terhadap apa-apa yang ada dan semua yang menjadi peristiwa di sekelilingnya. Melalui peribahasa juga, dapat kita ketahui betapa sopan dan bertertibnya bangsa Melayu dalam menilai kehidupan bermasyarakat (yang kemudiannya diambil kesempatan/dimanipulasi oleh bangsa penjajah dan pendatang). Yang paling penting, peribahasa menyerlahkan kebijaksanaan bangsa Melayu dalam menanggapi seluruh aspek kehidupan yang menjadi budaya dan agama mereka.

Walau bagaimanapun, selepas melalui peredaran masa yang panjang dan ditokok pula oleh ketidakcermatan bangsa Melayu yang terkemudian dalam menuturkan peribahasa, kita dapati bahawa ada peribahasa yang tidak diujarkan dengan tepat. Hal ini berlaku demikian kerana tahap kepekaan umat Melayu yang terkemudian tidak sehebat tahap kepekaan umat masyarakat Melayu silam; tahap keakraban umat Melayu yang terkemudian terhadap unsur-unsur alam yang mengelilingi mereka juga tidak berbanding dengan masyarakat silam. Sebagai contohnya, peribahasa “sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga” diujarkan dan ditulis orang dengan meluas. Benarkah peribahasa itu diungkapkan demikian oleh masyarakat silam yang peka itu? Benarkah semua tupai, betapa pandai sekalipun melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah?

Hakikat yang sebenarnya bukan begitu. Jika pembaca manusia yang teliti, tupai merupakan sejenis haiwan yang handal melompat. Tupai hanya akan terjatuh kalau tersilap dalam semasa membuat lompatan. Dalam erti kata yang lain, tupai jarang-jarang jatuh, kecuali sekali dua. Hakikat ini sangat disedari oleh masyarakat Melayu zaman silam. Oleh sebab itu, mustahil manusia yang teliti dan akrab dengan imej/unsur alam mengungkapkan peribahasa “sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga”. Perkataan akhir pada peribahasa itu menggambarkan tupai pasti jatuh ke tanah. Sebenarnya, yang diungkapkan oleh nenek moyang kita dahulu ialah “sepandai-pandai tupai melompat, sesekali gawal juga” (rujuk kepada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu (KIPM)). Untuk pengetahuan pembaca, peribahasa ini bermaksud “sepandai-pandai manusia, ada kalanya tersilap juga”.

Begitu juga halnya dengan peribahasa yang ada kaitannya dengan cili seperti “kecil-kecil cili melaka”, “siapa makan cili dialah berasa pedas” atau “kecil-kecil cili api, besar-besar limau abung”, dan “belum tahu dipedas cili”, dll. Pada hemat saya, tidak mungkin orang Melayu silam mengungkapkan peribahasa itu demikian. Hal ini saya katakan demikian kerana perkataan cili itu bukan berasal daripada bahasa Melayu/Sanskrit melainkan daripada bahasa Eropah (Sepanyol, Portugis, atau Inggeris) yang datangnya ke alam Melayu ini agak baharu. Saya berpandangan bahawa kewujudan perkataan cili dalam peribahasa itu berpunca daripada kesilapan yang sama dengan peribahasa yang berkaitan dengan tupai tadi — ketidakcermatan dan keserampangan bangsa Melayu terkemudian dalam mengungkapkan peribahasa, sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan.

Semua peribahasa itu, pada fikiran saya, diungkapkan sebagai “kecil-kecil cabai/lada melaka”, “siapa makan cabai/lada dialah berasa pedas” atau “kecil-kecil cabai/lada api, besar-besar limau abung”, dan “belum tahu dipedas cabai/lada”, dan seterusnya yang lain-lain juga.

Tidak tahulah pula saya jikalau ada yang berkata bahawa peribahasa ada evolusinya dan dengan demikian apa-apa perubahan pada peribahasa itu halal dilakukan. Jikalau demikian halnya, maka rosaklah kemurnian buah fikiran bangsa kita menerusi kata-kata yang indah dan berkias itu.

Thursday, June 14, 2012

36 Hari Sebelum Ramadan dan Empat Bulan Selepas Tuk Cu Ali

Ahad, 12 Februari 2012 yang baru lalu, datuk saudara saya yang kami adik-beradik panggil Tuk Cu Ali kembali ke rahmatullah. Hal ini saya ceritakan lewat Blog saya pada 13 Februari 2012. Hari ini, jam 1:05 minit, 14 Februari 2012, berselang kira-kira empat bulan, isteri almarhum Tuk Cu Ali saya itu pula menyusuli pemergiannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji‘un.

Ibu saya memanggil almarhumah sebagai Cor Timah, kami adik-beradiknya memanggilnya Opah Cu walaupun kami boleh memanggilnya Wan Cor (kerana dia sepupu ibu saya.) Almarhumah Opah Cu saya itu anak kepada kakak datuk saya (berstatus anak saudara kepada datuk saya), tetapi arwah suaminya adik kepada nenek saya (berstatus datuk saudara saya).

Almarhumah telah beberapa tahun menghidap Parkinson dan penyakit itu mula mengubah dirinya daripada boleh bercakap kepada tidak boleh bercakap sejak hampir tiga tahun lalu. Semasa hayatnya, almarhumah insan yang memelihara solatnya. Kerana doanya yang tidak pernah putus, almarhumah beroleh anak-anak yang taat akan dirinya sebagai ibu mereka.

Almarhumah juga isteri yang taat akan almarhum suaminya yang hanya bekerja sebagai nelayan sungai. Sejak saya kecil, pengalaman melihat kemesraan mereka sebagai suami isteri menimbulkan kekaguman saya. (Semasa kecil, kemesraan pasangan suami isteri memang sering menjadi perhatian saya – yang paling mengagumkan saya ialah kemesraan tulen datuk-nenak saya!)

Sepanjang almarhumah Opah Cu saya sakit, anak-anaknya yang jauh pulang bergilir-gilir untuk menjaganya. Anak-anak lelakinya tidak kekok untuk memandikannya, menyuapkannya makan, bercerita dengannya, dan sebagainya. Anak-anak yang dekat dengan almarhumah kerap membawa ibu mereka ke rumah masing-masing. Ibu yang baik memang beroleh anak-anak yang baik.

Anak-anak almarhumah, pada hemat saya, telah lulus dengan cemerlang dalam mendepani ujian yang diturunkan oleh Allah SWT itu. Mereka mendepaninya dengan sabar, tabah, dan sangat ikhlas. Kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan mereka itu hendaknya diganjari oleh Allah SWT dengan pahala bertimbun selain diganjari dengan kasih dan rahmat-Nya.

Kematian saudara-mara saya sering menjentik kesedaran dalam diri ini – dekatilah mereka, ingatilah mereka, sayangilah mereka, cintailah mereka selagi mereka berhayat. Kelak, apabila mereka meninggal dunia, kedukacitaan yang melanda perasaan kita bukan kerana kita menyesali perbuatan kita terhadap dirinya, melainkan kerana kita memang menyayanginya.

Bismillahirrohmanirrohim. Ya, Allah, Engkau ampunilah Opah Cuku itu, letakkanlah darjatnya dalam kalangan orang yang mendapat hidayah; lindungilah keluarga dan keturunannya yang masih hidup; ampunilah dia dan kami, wahai Tuhan sekalian alam; luaskanlah kuburnya dan berikanlah cahaya di dalamnya. Amin, amin, amin, ya Robbalalamin!

Saturday, June 9, 2012

Pembekuan PTPTN Ditarik Balik: Rayuan Siapakah yang Dilayan?

Apabila hal tentang pembekuan PTPTN oleh KPT disanggah oleh orang-orang PR, TPM dan Timbalan Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor seperti berkata padan muka kalian. Cubalah praktikkan apa-apa yang kalian libun-libunkan, iaitu untuk memberikan pendidikan percuma kepada rakyat kalian, begitulah lebih kurang yang tersirat di balik kata-kata kedua-dua timbalan itu. Tetapi, apabila kononnya Naib Canselor UNISEL membuat rayuan, cair hati pihak KPT, lalu menarik balik pembekuan itu.

Secara mudahnya, usaha pembekuan itu suatu strategi makan diri oleh pihak UMNO/BN. Betul! Budak Tahun 2 di sekolah rendah pun faham akan hal ini. Oleh sebab itulah orang-orang seperti Sdr YB Khairy Jamaluddin pun merayu kepada pihak KPT supaya jangan dibekukan pemberian PTPTN kepada budak-budak baharu di UNISEL itu. Donald Lim pun lebih kurang sama pendiriannya. Jadi, rayuan siapakah yang didengar oleh pihak KPT itu, sebenarnya? 

Hai, berfikirlah dahulu sebelum bertindak!

Friday, June 8, 2012

Sekat PTPTN: Kerana Marahkan Pijat, Kelambu Dibakar, Tidur Terdedah

Hah, tindakan yang menggambarkan amalan politik dendam diperlihatkan oleh pihak yang menjadi kerajaan lagi! Terpulanglah kepada penilaian masing-masing untuk mengatakan tindakan mereka membekukan pinjaman PTPTN kepada pelajar baharu UNISEL sejak April lalu wajar atau tidak wajar. Saya tetap konsisten, kalau tindakan itu berbaur dendam, saya tidak pernah bersetuju. Demokrasi, saya fikir, tidak membenarkannya; Islam apatah lagi.

Kalau tindakan yang diambil oleh KPT itu untuk mengajar pemilik UNISEL, iaitu kerajaan PR yang memerintah Selangor yang berazam untuk menghapuskan PTPTN, saya pun kurang bersetuju. Mengajar kerajaan itu dengan mengorbankan potensi manusia yang bakal membangunkan negara pada masa depan merupakan suatu tindakan kurang cermat, mementingkan diri, dan agak bodoh. Mana mungkin kerana marahkan pijat, kelambu dibakar atau marahkan tikus, rengkiang dibakar?

Percayalah, jika kerajaan Malaysia diperintah oleh kerajaan seumpama kerajaan yang memerintah Singapura (katakanlah DAP), manakala UNISEL pula ditadbir oleh MCA atau GERAKAN; ataupun sebaliknya Malaysia diperintah oleh MCA atau GERAKAN manakala UNISEL ditadbir oleh DAP, mereka tidak akan sekali-kali melakukan kezaliman, penganiayaan, dan pengkhianatan terhadap anak bangsa seperti yang dilakukan oleh UMNO/BN ini. Buktinya, ikutilah komen Pengerusi MCA Selangor kelmarin. 

Sebenarnya, pada hemat saya, bukanlah suatu masalah besar untuk kerajaan Selangor menangani isu ini. Kata-kata TPM bahawa TS MB Selangor cerdik orangnya; beliau pasti tahu untuk menyelesaikan masalah ini, ada benarnya. Ternyata bahawa TS MB itu telah menyerlahkan kebijaksanaannya — UNISEL, kata TS MB, akan menggunakan aset hartanah bernilai RM30 juta bagi membantu pelajar universiti itu meneruskan pengajian mereka.

Yang tidak bijak dalam memberikan komen tentang hal ini ialah Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Intonasinya semasa ditanya oleh wartawan (saya tonton lewat AWANI), jelas beremosi dan penuh dendam. Malaysiakini pula melaporkan kata-kata Timbalan itu seperti ini: “sekiranya PKR mengisytiharkan tidak mampu memberikan pendidikan percuma dan tidak membuat janji kosong, beliau yakin kerajaan persekutuan tidak kejam”.

Apakah penilaian anda daripada laporan itu — Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor mengaku bahawa kerajaan Persekutuan memang kejam!

Kenyataan Sdr Khairy Jamaluddin, Ketua Pemuda UMNO, kepada Mstar Online lebih bijaksana dan yang lebih penting kaya dengan perikemanusiaan sehingga layak diangkat untuk menerajui KPT. Kata Ketua Pemuda UMNO itu, “... janganlah jadikan pelajar-pelajar baru yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi ini menjadi mangsa keadaan ... berilah PTPTN kepada mereka yang ingin mendapatkannya.”

Sebenarnya, tindakan yang dipelopori oleh KPT itu akan memakan diri UMNO/BN. Tindakan itu tidak akan sekali-kali menyebabkan rakyat Selangor membenci PR, justeru tambah bersimpati terhadap mereka. Jika kerajaan Selangor dapat menanganinya dengan bijaksana, matlamat mereka untuk memberikan pelajaran percuma kepada rakyat hampir berjaya. Apabila hal ini berlaku, keyakinan rakyat terhadap PR bertambah seiring dengan pertambahan kebencian rakyat terhadap BN.

Tindakan KPT itu terpesong jauh daripada matlamat slogan “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” dan akan menazakkan BN hingga layak digelar sebagai Barisan Nazak.

Wednesday, June 6, 2012

RM2,616,465 Diperoleh oleh JPJ daripada WWW1-WWW20

Yang kayarayawan, yang hartawan, yang bangsawan — yang duit dan harta mereka berlebih-lebih, yang sehingga demikian segala-galanya dapat dibeli — berasa seronok kerana dapat berbelanja dengan serampangan. Kita masih “dapat menumpang kegembiraan” kalau perbuatan menunjuk-nunjuk mereka itu diperlihatkan mereka dengan bersedekah atau berwakaf dengan tujuan supaya kayarayawan, hartawan, dan bangsawan lain akan mencontohnya. (Kita melihat mereka seperti menunjuk-nunjuk, tetapi jauh di dalam hati masing-masing, mereka melakukan demikian semata-mata hendak memastikan perbuatan mereka itu menjadi contoh dalam hal berkaitan sedekah dan wakaf ini.)

Kita juga tentu berasa bangga jika ada kalangan pemimpin dan pembesar negeri dan negara kita yang ikut melakukan ibadah qurban, misalnya. Sebagai contohnya, mereka menyumbangkan dana untuk menyediakan 50 ekor lembu atau kambing atau apa-apa sahaja haiwan ternakan yang layak untuk diqurbankan di Kemboja, Indonesia, Bangladesh, dan negara-negara lain selain negara sendiri. (Tentu ada antara mereka yang berbuat demikian, tetapi mereka menyembunyikannya untuk menjadi manusia mukhlis. Tetapi, kalau mereka mendedahkan perbuatan mereka itu supaya pemimpin lain ikut meneladan mereka, rasa saya, eloklah diwara-warakan perbuatan mereka itu.)

Sebaliknya, kalau yang kayarayawan, yang hartawan, yang bangsawan itu lebih berminat untuk mendedahkan kekayaan mereka dengan tujuan yang tidak ada kaitan dengan ibadah, yakinilah bahawa mereka akan mengundang tohmahan dan fitnah manusia. Di negara kita, hal inilah yang banyak dilakukan orang kerana peneraju negara ini lebih cenderung untuk memperlihatkan hal-hal sedemikian — mengajar rakyat menjadi materialistik. Lihatlah, misalnya, pembinaan kediaman PM, DYMM YdP Agong, MB-MB dan KM-KM, dan lain-lain. Berapa keratkah daripada tokoh-tokoh peneraju negara/negeri ini yang memiliki kediaman sederhana seperti TG Datuk Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat, misalnya?

Lihatlah yang berlaku dalam hal pembidaan WWW itu. Sebenarnya, hal ini tidak perlu sampai orang membuat komen apa-apa pun. Hal ini saya katakan demikian kerana sebaik-baik orang mengetahui bahawa pembidaan untuk nombor plat itu bernilai ratusan ribu ringgit (gerangan yang membidanya belum pun diketahui orang pada waktu itu), sudah ada “kekaguman” dalam diri orang ramai tentang hal ini. Saya sendiri tidak dapat lari daripada berasa “kagum” akan hal ini apabila KOSMO! pada keluaran 8 April 2012 membayangkan plat WWW1 itu akan mencecah nilai RM500,000. Fikiran saya berkata-kata, “ada rupa-rupanya taikun atau tauke Cina” yang sanggup berbelanja besar untuk mendapat nombor plat yang “unik” itu.

Rasa “kagum” itu sebenarnya bukanlah baru pertama kali saya alami. Dulu pun, apabila mengetahui plat nombor kenderaan MCA 1 dibida pada harga RM300,100 (rekod tertinggi sebelum dipintas oleh WWW1 [RM520,000], WWW3 [RM360,000], dan WWW9 [RM350,000]), TAY 1 pada harga RM242,000, TAN 1 pada harga RM200,900, JJJ 1 pada harga RM168,000, dan MCA 2 pada harga RM101,000, saya sudah berasa kagum. Malah, beberapa tahun lalu saya pernah “terkejut beruk” apabila mendengar khabar bahawa di Dubai sana, ada seorang usahawan yang sanggup membayar AS$14 juta (kira-kira RM45 juta mengikut nilai sekarang) untuk mendapatkan nombor pendaftaran 1 bagi kereta Bugatti Veyron kesayangannya!

Perkara yang menarik untuk sama-sama kita perhatikan tentang hal pemilikan WWW1 ini ialah mengapakah hal tersebut kelihatan sedikit kontroversi? Kerana nilainya yang ratusan ribu ringgit itukah ataupun kerana tokoh yang membidanya? Kalau kerana tokoh yang membidanya, nilai RM220,000 pun tinggi juga, tetapi mengapakah tokoh yang turut mengeluarkan belanja ratusan ribu ringgit untuk tujuan yang sama itu tidak sama-sama dikontroversikan? Saya menyarankan saudara saudari membaca tulisan Pak Subky Latif di http://bm.harakahdaily.net/index.php/columnist/subky-latif/10770-berkenaan-nombor-plat-www1 untuk mengetahui jawabannya. Pada pandangan saya, tulisan Pak Subky itu sedikit banyak (banyak sebenarnya) dapat menjawab persoalan yang saya bangkitkan ini.

Jangan kita bersangka buruk. Pemilik WWW 1 itu dermawan, cuma kedermawanannya tidak diwara-warakan orang (bukan diwara-warakan oleh tokoh itu sendiri) sehingga dapat diketahui ramai. Hal ini berbeda dengan Tan Sri Syed Mokhtar al-Bukhari. Kehartawanannya diketahui orang, tetapi pada masa yang sama kedermawanannya juga diketahui orang. Kehartawanan dan kebudimanannya bergerak seiring. Orang ramai tahu bahawa beliau adalah antara manusia ke-10 (ke-5) yang terkaya di Malaysia. Pada masa yang sama, orang juga tahu bahawa beliau menabur budi melalui Yayasan al-Bukhari miliknya yang hingga kini telah membantu belasan ribu pelajar miskin dari seluruh ASEAN!

Jadi, kalau beliau bermewah-mewah, orang mungkin tidak akan mempertikaikannya. Pertama, beliau hartawan yang tidak lokek, malah lebih dermawan pula (seiring). Kedua, beliau bukannya pemimpin tetapi usahawan. Ada perbedaan tanggungjawab antara pemimpin dengan hartawan. Pemimpin mendukung amanah yang sangat besar di pundaknya — kesejahteraan rakyat keseluruhannya melalui pemerintahan yang adil dan saksama. Usahawan pun punya tanggungjawab terhadap masyarakat, tetapi tanggungjawab mereka tidak seberat pemimpin. Kerana beratnya tanggungjawab sebagai pemimpinlah Khalifah Umar Abdul Aziz menangis apabila diberi tanggungjawab sebagai khalifah.

Hal ini perlu sama-sama kita fikirkan dengan fikiran dan hati yang lapang dan terbuka. Barangkali, pada masa depan, plat-plat kenderaan bernombor unik itu dapat dijual pada harga yang lebih tinggi dan memberikan keuntungan pula kepada pemilik-pemiliknya, insya-Allah.

(Untuk pembidaan WWW 1-WWW 20 sahaja, JPJ mengaut perolehan sebanyak RM2,616,465 — suatu jumlah yang besar. Bagaimanakah pula pembidaan terhadap plat kenderaan PUK 1, PUK 11, PUK 111, dan PUK 1111, apabila tiba waktunya kelak? Berapakah nilai yang sanggup dibelanjakan orang dan berapakah pula pendapatan yang bakal diperoleh JPJ?)

Monday, June 4, 2012

Zulfahmi Khairuddin, Moto3, dan Perkataan “berkubur”

Saya menonton dan mendengar siaran berita ringkas dalam suatu saluran sukan berbahasa Melayu malam tadi. Saya memberikan tumpuan yang penuh apabila berita yang disampaikan itu menyentuh perihal Muhd. Zulfahmi Khairuddin. Walau bagaimanapun, tajuk berita itu telah menyebabkan saya sedikit terkedu apabila penyampai berita itu berkata (lebih kurang): “Hasrat Zulfahmi Khairuddin untuk mencatat sejarah sebagai pelumba pertama negara menaiki podium kejuaraan motosikal dunia berkubur...”. Yang membuatkan saya terkedu dan tidak sedap hati ialah perkataan “berkubur” itu.

Saya terkejut kerana sangkaan yang muncul di hati dan fikiran saya telah mendahului perincian berita yang selanjutnya. Saya menyangka bahawa Zulfahmi Khairuddin telah terlibat dalam kemalangan yang teruk dalam perlumbaan Moto3 sehingga menjejaskan dirinya lalu tidak dapat bersaing pada perlumbaan-perlumbaan kelas Moto3 Grand Prix Dunia lagi. Saya sebenarnya mengikuti perkembangan diri anak muda ini sedikit banyak kerana saya meminati perlumbaan motosikal yang bagi saya lebih menarik dan mendebarkan jika hendak dibandingkan dengan perlumbaan kereta F1.

Selepas tajuk itu diperihalkan dan diperincikan oleh suara latar yang kemudiannya disertai oleh sedutan video tentang perlumbaan itu, barulah perasaan terkejut yang mengganggu saya itu mereda dan pulih. Walau bagaimanapun, ada perasaan jengkel yang tumbuh dalam hati ini.

Kepada yang tidak mengenali Zulfahmi Khairuddin, elok saya perkenalkan diri anak muda ini serba sedikit. Beliau merupakan ahli sukan permotoran (motosikal) pada peringkat dunia. Beliau yang berasal dari Banting, Selangor dan baru berusia 21 tahun (dilahirkan pada 20 Oktober 1991) merupakan wakil tunggal negara dalam perlumbaan motosikal GP Dunia bagi kelas Moto3 (dulu 125cc). Beliau mewakili pasukan AirAsia-Sic-Ajo yang membawa nama Malaysia dalam sukan ini dan mula beraksi dalam GP Dunia pada tahun 2009 (beraksi sekali bagi kategori 125cc).

Beliau mula bersaing secara tetap bagi kategori 125cc pada tahun 2010 dengan menunggang motosikal Aprilia. Pada tahun itu, beliau beroleh 4 mata (daripada 16 perlumbaan) dan menduduki posisi ke-24 keseluruhan. Pada tahun 2011, beliau menunggang motosikal Derby pula dan menduduki posisi ke-18 keseluruhan setelah beroleh 30 mata (daripada 17 perlumbaan). Pada tahun ini (setakat 3 Jun 2012), setelah bersaing dalam lima perlumbaan dengan menunggang KTM pula, beliau beroleh 37 mata dan menduduki posisi ke-7 keseluruhan.

Anak muda ini sentiasa positif. Beliau sentiasa yakin bahawa masanya akan tiba untuk beliau menjadi pelumba Malaysia pertama menaiki podium dalam mana-mana perlumbaan GP Dunia. Beliau bakal berentap dalam 13 perlumbaan lagi — 13 Jun di Britain, 30 Jun di Belanda, 8 Julai di Jerman, 15 Julai di Itali, 29 Julai di Amerika Syarikat, 19 Ogos di Indianapolis, 26 Ogos di Republik Czech, 16 September di San Marino, 30 September di Aragon, 14 Oktober di Jepun, 21 Oktober di Malaysia, 28 Oktober di Australia, dan 11 November di Valencia. Selamat berjaya, Zulfahmi!

Kita tinggalkan Zulfahmi dan kembali kepada hal yang menjengkelkan saya — perkataan “berkubur”. Betulkah penggunaan kata itu dalam tajuk berita itu? Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, selain didefinisikan sebagai “ditanam (mayat), dikebumikan”, perkataan “berkubur” turut didefinisikan sebagai “hapus, hilang, tidak dapat diamalkan lagi atau diteruskan”. Oleh sebab itulah apabila penyampai berita melafazkan berita yang mengandung kata “berkubur” bagi menggambarkan nasib Zulhazmi (yang saya ikuti perkembangannya), saya terkejut dan kemudiannya berasa jengkel.

Seperti yang saya tegaskan, persaingan Moto3 masih berbaki 13 perlumbaan dan Zulhazmi masih bernyawa dan sihat wal afiat. Beliau, insya-Allah, masih mampu untuk meneruskan perlumbaan dan mencari kejuaraan dalam mana-mana perlumbaan. Impiannya masih belum “berkubur”. Sebaliknya, impian Zulhazmi untuk menaiki podium cuma “terbantut, terhalang, atau tersekat seketika” dan bukannya “tidak dapat diteruskan langsung/sama sekali”. Jadi, berita itu tidak tepat kerana pihak editorialnya tersilap dalam memilih perkataan yang merujuk kepada kegagalan yang bersifat sementara.

Oleh itu, memang wajarlah YB Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan, Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim menetapkan penggunaan bahasa Melayu yang tepat sebagai syarat lesen kepada stesen radio mulai tahun depan. Pandangan Ketua Media Gabungan Penulis Nasional Malaysia (Gapena), Borhan Md. Zain, yang menyarankan penubuhan satu jawatankuasa penguatkuasaan yang berperanan untuk memantau penggunaan bahasa bagi siaran di media cetak dan elektronik pun wajar disambut baik oleh pengamal media cetak dan elektronik.

Sudah sampai masanya kita berasa malu apabila tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik dan betul, sama halnya dengan perasaan malu yang terbit dalam diri kita apabila kita tidak bertutur dalam bahasa Inggeris dengan baik, tepat, dan betul. 

Friday, June 1, 2012

Datuk Seri Mohammad Nizar dan Abu Zar al-Ghifari

Kerana mantan MB Perak itu meluahkan pandangan peribadinya terhadap pembidaan WWW1, beliau “dicap” sebagai “penghasut” — khabarnya beliau akan disiasat oleh pihak berkuasa di bawah Akta Hasutan walaupun jika kita merujuk kepada twitternya, mantan MB Perak itu jelas tidak menyentuh perihal sumber wang itu, sama ada daripada kerajaan negeri atau “wang rakyat”. Yang dikatakan oleh beliau ialah “rm520k bolih dibelanjakan membantu rakyat melayu johor yang masih ramai miskin serta memerlukan bantuan untuk keperluan hidup, bina 20 rumah pprt”.

Walaupun pandangan mantan MB Perak itu ada kebenarannya, rasa saya rakyat Johor berada dalam persimpangan untuk memperkatakan hal ini apatah lagi untuk menyetujuinya. Hal ini saya katakan demikian kerana mereka tahu bahawa Sultan mereka yang budiman itu mempunyai yayasannya sendiri untuk membantu rakyat baginda. Baginda, khabarnya, telah memperuntukkan sejumlah besar wang (mungkin kesemua elaunnya), barangkali sejak baginda bergelar sebagai Tengku Mahkota dahulu, ke dalam yayasan itu.

Jadi, apalah salahnya baginda menggunakan wang simpanan (wang saku) yang dimilikinya untuk memiliki sesuatu yang disukainya kerana baginda telah pun melaksanakan sebahagian tanggungjawab baginda (jihad) untuk membantu rakyat.

Tanpa menafikan pandangan mantan MB itu memang benar dan Sultan sendiri berhak untuk memanfaatkan rezekinya, saya berpendirian bahawa sebagai politikus, Datuk Seri Nizar telah tersilap dalam menyatakan pandangannya itu. Dengan canang telah pun dipukul oleh PAS/PR bahawa YB Salehuddin Ayub bakal menjadi MB Johor jika PR menang pada PRU13 yang akan berlangsung kelak (tempoh iddah BN sebagai pentadbir negara ada sekitar sembilan bulan sahaja lagi), kenyataan beliau itu sedikit banyak dapat menjejaskan tanggapan Sultan terhadap PAS.

Walau bagaimanapun, sebagai renungan, elok kiranya kita mencerna peribadi sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Zar al-Ghifari. Abu Zar al-Ghifari terkenal sebagai sahabat yang antinepotisme dan sering memberikan pandangan yang keras terhadap golongan yang gemar menumpukkan harta, khususnya dalam kalangan bani Quraisy (semasa zaman pemerintahan Khalifah Usman ibni Affan). Walaupun mendapat kecaman kiri dan kanan, Abu Zar tetap memberikan pandangan beliau yang berbentuk peringatan itu.

Antara tokoh yang ditegurnya termasuklah Muawiyah bin Abi Suffian. Semasa menjadi gabenor Syria, Muawiyah telah membina sebuah istana yang dinamainya Al-Khizra. Abu Zar menegur perbuatan Muawiyah itu dengan berkata, “Jikalau istana ini kamu bina dengan menggunakan wang negara, bererti bahawa kamu telah menyalahgunakan wang negara. Kalau kamu membinanya dengan menggunakan wang kamu sendiri, bererti bahawa kamu telah bersikap boros”. Muawiyah sekadar mendiamkan diri apabila mendengar teguran sahabatnya itu.

Catatan ini bukan untuk memihak sesiapa, tetapi untuk mengajak umat Islam supaya berfikiran rasional — bersedialah untuk menerima teguran dan utamakanlah kebenaran walaupun pahit. Pahit itu ubat. Ubat, insya-Allah, dapat melanjutkan hayat.