Monday, August 27, 2012

Antara Meyakini Syaitan yang Dikenali dengan Malaikat yang Tidak Dikenali

Soal lebih baik meyakini syaitan yang dikenali daripada meyakini malaikat yang tidak dikenali bukan soal kecil, tetapi bukanlah juga soal yang sangat besar. Soal ini menjadi sangat besar, pada pandangan saya, kalau terucap dua/tiga puluh tahun lalu. 

Kalau dua/tiga puluh tahun lalu, sesiapa atau apa-apa pun yang dikiaskannya sebagai syaitan dan malaikat bukanlah penting sangat. Yang penting adalah apabila “malaikat” dikatakannya “bukanlah golongan yang suci kerana kadang-kadang malaikat juga boleh buat banyak perkara salah”. 

Kalau hal ini dikatakannya dua/tiga puluh tahun lalu, saya akan membayangkan perihal Izrail telah tersilap mencabut nyawa makhluk Allah. Yang sepatutnya dicabut ialah nyawa Megat, tetapi kerana “kadang-kadang malaikat juga boleh buat banyak perkara salah”, Izrail telah tercabut akan nyawa  Meor. 

Atau saya pun hendak membayangkan Jibrail telah tersalah hantar wahyu; sepatutnya semua wahyu itu dihantar kepada Ali ibn Abi Talib, tetapi kerana “kadang-kadang malaikat juga boleh buat banyak perkara salah”, wahyu itu tersalah hantar kepada Muhammad ibn Abdullah pula.  

Atau sepatutnya Israfil meniup sangkakalanya selepas kewafatan Muhammad Rasulullah, tetapi kerana “kadang-kadang malaikat juga boleh buat banyak perkara salah”, malaikat itu terlupa hingga kini untuk meniup sangkakala itu kerana menanti Muhammad ibni Abdullah yang lain pula. 

Saya akan berasa resah dan ambil peduli akan hal yang dikatakannya itu kalau hal ini diungkapkannya dua/tiga puluh tahun dahulu. Sekarang, biarkanlah ... disuruh diam pun dia tak akan diam-diam.

No comments:

Post a Comment