Wednesday, August 12, 2015

WAH, LALAT

SEGALA jenis lalat ... daripada langau, pikat, lalat hijau, lalat kerbau, lalat kuda, lalat tse-tse, lalat buah datang berdengung dan berdenging, menyerbu penduduk di mukim Masnagara. Tidak ada satu pun lalat yang segala macam dan jenis itu yang datang dari tempat yang bersih dan suci melainkan datangnya dari tempat yang kotor, jijik, dan cemar jua adanya. Kerana datangnya demikian banyak dan bergerombolan, maka jeralah orang-orang di Masnagara yang menjadi mangsa serbuan menepis serbuan segala macam lalat itu. Tidak cukup dengan menepis dan menangkis, mereka menyemburnya dengan segala macam racun serangga. Namun demikian, segala kaedah dan alat pembunuh serangga itu tidaklah pula dapat menghapuskan serbuan lalat-lalat itu. Maka, muncullah idea baharu  mereka meletakkan segala macam kotoran dan sampah sarap, daripada sisa makanan sampailah kepada najis dan bangkai di sekeliling mereka supaya lalat-lalat itu tidak menyerbu mereka melainkan menyerbu kotoran dan sampah sarap di sekitar mereka. Ternyata gerombolan lalat itu tidak mengganggu mereka. Bebaslah mereka daripada gangguan lalat-lalat itu. Walau bagaimanapun, bau yang yang berpunca daripada segala macam kotoran dan sampah sarap itu sedikit banyak mengganggu penduduk Masnagara hingga bukan sedikit daripada mereka yang tidak lalu makan oleh gangguan bau itu. Sekarang mereka sedang memikirkan idea baharu pula, kotoran dan sampah sarap yang mengeluarkan bau busuk itu seharusnya hendak diapakan supaya kehidupan mereka tidak terganggu olehnya?

No comments:

Post a Comment