Thursday, July 21, 2011

Cerpen “Idola” karya Zaen Kasturi dalam KOMSAS

[Entri ini khusus ditulis untuk perhatian guru-guru Bahasa Malaysia dan pelajar-pelajar Tingkatan 5 serta para editor dan penulis.]

Salah sebuah cerpen yang perlu dibaca, dihayati, didalami, dan seterusnya difahami oleh para pelajar Tingkatan 5 dalam Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ialah cerpen “Idola” hasil karya Sdr Zaen Kasturi. Cerpen ini hanya mengetengahkan dua buah latar tempat, iaitu panggung dan sebuah rumah di kawasan setinggan dan tiga orang watak yang masing-masing dinamakan oleh pengarangnya sebagai Penjaga Panggung, Hero, dan isteri Penjaga Panggung.

Cerpen ini memerihalkan diri Penjaga Panggung yang mengangkat Hero sebagai idolanya. Pengangkatan Hero sebagai idola oleh Penjaga Panggung bukanlah didorong oleh sebab lain melainkan atas sebab keghairahan dan angan-angan si Penjaga Panggung untuk menjadi hero pentas seperti Hero. Dia berangan-angan untuk menjadi hero dalam pementasan sandiwara di panggung yang dijaganya pada suatu hari nanti.

Cerpen ini asalnya terbit dalam majalah Pelita Bahasa pada Jun 1996. Pada tahun yang sama, saya telah menangani cerpen ini untuk dimuatkan dalam antologi cerpen mini persendirian (daripada 30 antologi cerpen persendirian pengarang lain) dengan menjadikan “Idola” sebagai judul antologi mini persendirian Zaen Kasturi itu.

Sekarang, cerpen “Idola” itu dimuatkan dalam antologi teks KOMSAS Dirgahayu Bahasaku Tingkatan 5. Apabila menjadi teks bacaan, maka banyaklah ulasan berkaitan cerpen itu, sama ada dalam bentuk buku ulasan KOMSAS ataupun sebagai sisipan dalam buku kerja dan buku rujukan Bahasa Malaysia, diterbitkan oleh pelbagai penerbit. Selalunya, ulasan daripada buku-buku inilah yang menjadi rujukan pelajar dan guru. Yang berbahaya daripada pergantungan seperti itu ialah kalau ulasan yang diberikan oleh pengarang kurang tepat atau memang salah.

Tentang cerpen “Idola” ini, ada penulis buku ulasan yang telah tersilap membuat ulasan. Dalam sebuah buku ulasan yang saya rujuk (yang diterbitkan oleh sebuah penerbit ternama), latar dan watak yang berkaitan dengan panggung itu telah digambarkan oleh penulisnya sebagai panggung bangsawan walhal hakikatnya tidak begitu.

Memanglah pada halaman 147 antologi Dirgahayu Bahasaku itu pengarang ada mengungkapkan:

... cerita yang mengisahkan perjalanan si hero ke istana impian lalu bertarung dengan dugaan demi dugaan, dan segala yang berantakan itu dapat dipatahkan...

Pengarang juga ada menyebut perkataan sandiwara pada halaman 149, misalnya:

... (memang saban petang para pelakon menjalankan latihan kerana sebelah malamnya harus menjayakan sandiwara).

Memang saya hero dalam sandiwara ini, tetapi hero bikinan orang...”.

Walau bagaimanapun, kedua-duanya langsung tidak dapat dikaitkan dengan bangsawan kerana persembahan/pementasan teater juga boleh menjadikan kisah perjalanan si hero ke istana impian lalu bertarung dengan dugaan demi dugaan... sebagai ceritanya. “Sandiwara” pula bukan dikhususkan kepada persembahan bangsawan kerana “sandiwara” ialah “pertunjukan cerita yang dilakonkan oleh orang”/“pementasan cerita”.

Hal ini bermaksud bahawa “sandiwara” boleh jadi teater, drama, atau bangsawan itu sendiri. Yang pasti ialah, Sdr Zaen Kasturi langsung tidak merujukkan panggung dalam cerpen itu sebagai panggung bangsawan, panggung teater, atau panggung drama. Jadi, bagaimanakah para pengulas cerpen itu boleh menjadikan panggung bangsawan sebagai latar dan Penjaga Panggung Bangsawan dan Hero Bangsawan sebagai watak?

Oleh sebab “sandiwara” yang disebut oleh pengarang dalam cerpen ini, maka lebih betul kalau pelajar dan guru menyebut bahawa latar cerita berlaku di dalam panggung sandiwara dan digerakkan oleh watak-watak Penjaga Panggung Sandiwara dan Hero Sandiwara. Atau pelajar dan guru boleh menyatakan latar dalam cerita itu berlaku di dalam panggung sahaja dan watak yang menggerakkan ceritanya ialah Penjaga Panggung dan Hero sahaja.

Baru-baru ini saya berbual dengan Sdr Zaen sendiri dan bertanya kepada beliau tentang hal ini. Sama seperti waktu saya “mengerjakan” cerpennya itu pada tahun 1996 dahulu, beliau sekali menegaskan bahawa panggung dalam cerpennya itu bukan panggung bangsawan! Panggung dalam cerpennya itu, kata beliau, ialah panggung teater yang kecil!

Walaupun pengarangnya berkata demikian, untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran (sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan), lebih tepat dan wajar kalau guru dan pelajar merujukkannya sebagai panggung sahaja atau panggung sandiwara. Hal ini dikatakan demikian kerana, seperti yang saya tegaskan, pengarang langsung tidak menyelitkan perkataan teater, drama, dan bangsawan dalam cerpen itu.

No comments:

Post a Comment