Wednesday, July 18, 2012

Peribahasa Warisan Bangsa VI: Perihal “Menyembelih Orang dengan Kapas” dalam Peribahasa

SAYA yakin sangat bahawa banyak pengguna bahasa yang jarang-jarang menemukan atau mengungkapkan peribahasa “sembelih ayam dengan pisau, sembelih orang dengan kapas”. Peribahasa ini dapat ditemukan dalam kedua-dua “kitab” peribahasa yang menjadi pegangan dan rujukan kita, iaitu Kamus Dewan Edisi Keempat (KDE4, entri sembelih, hlm. 1436) dan Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Edisi Kedua (KIPM2, no. 3357, hlm. 182). Maksud yang didukung oleh peribahasa ini ialah “manusia harus diperlakukan dengan lemah lembut”.

Saya sama sekali tidak menolak hakikat bahawa ungkapan/peribahasa yang berbau nasihat itu amat menarik. Walau bagaimanapun, apabila saya mencermati ungkapan yang membentuk peribahasa itu, saya merasakan ada kejanggalan pada ungkapan itu. Tidak ada perkataan lain yang menimbulkan keanehan di hati saya melainkan perkataan kapas di hujung ungkapan itulah. Menjadikan kapas sebagai alat penyembelihan terasa tidak kena, serta terasa tidak berkait dengan alat yang digunakan sebelumnya – pisau – yang dijadikan sebagai alat untuk menyembelih haiwan.

Saya mungkin bersetuju dengan kesesuaian kapas sebagai lambang perlakuan lemah lembut (walaupun saya merasakan warna putih kapas lebih sesuai sebagai lambang kesucian, kejujuran, dan keluhuran hati manusia). Walau bagaimanapun, dalam konteks ungkapan itu, saya berpendapat bahawa penjodohan pisau dengan kapas tidak serasi dan tidak harmoni. Yang tidak mengharmonikannya bukan leluhur kita, tetapi kita yang terkemudian ini. Saya berpendapat bahawa telah berlaku kesilapan semasa mendokumentasikan ungkapan itu.

Pada hemat saya, kata yang tepat untuk dijodohkan dengan pisau dalam ungkapan itu ialah kapar/kaparan! Kapar/Kaparan yang dimaksudkan itu bukanlah “sampah sarap yang dihanyutkan oleh air”. Sebaliknya, kapar/kaparan yang dimaksudkan di sini ialah “bahagian belakang sesuatu benda (parang, pisau, dll) yang tidak tajam”. Bahagian itu, jika dijadikan sebagai alat untuk menyembelih haiwan atau manusia, tidak akan melukakan, kecuali jika bahagian itu diasah (berbulan-bulan juga, rasanya) bagi memastikannya tajam seperti matanya juga.

Apabila peribahasa itu diungkapkan sebagai “sembelih ayam dengan pisau, sembelih orang dengan kapar/kaparan”, barulah terasa keharmoniannya dan barulah wujud pertentangan daripada segi ungkapan yang mendahuluinya dengan ungkapan yang mengikutinya – haiwan dengan manusia dan pisau dengan kapar/kaparan. Barulah kita dapat mengesani kebijaksanaan leluhur kita dalam membuat perbandingan. Tidak mungkin leluhur kita tidak tahu bahawa kapas itu (termasuk buahnya) langsung tidak sesuai dijadikan sebagai alat untuk memotong!

Terdapat suatu perumpamaan yang menggunakan perkataan kapar/kaparan ini. Perlakuan menggunakan kapar/kaparan yang digambarkan oleh perumpamaan itu memperlihatkan unsur kelembutan dan kasih sayang. Perumpamaan yang dimaksudkan itu ialah “seperti kerbau menanduk anak, dengan kapar/kaparan tanduk, bukan dengan hujungnya”. Maksud perumpamaan ini ialah “kemarahan bapa terhadap anaknya tidaklah sampai membahayakan. Peribahasa ini dapat ditemukan dalam KIPM2, no 3530 (hlm 191) dan KDE4, entri kapar II (hlm 674) dan entri kerbau (hlm 755).

Wallahualam. 

No comments:

Post a Comment