Wednesday, July 15, 2009

Mengenal Bentuk Kata: Yang Betul dan Yang Dusta (II)

MENGENAL bentuk kata, sama ada ejaan dan sebutannya, sangat perlu dalam semua bahasa. Dalam bahasa Inggeris, misalnya, dengan mengenal bentuk ejaan yang hampir sama bunyi sebutannya seperti bear dan bare; sea dan see; worse dan worth; dan sebagainya dapatlah kita ketahui perbedaan maknanya.

Begitu juga halnya dengan bahasa Melayu. Kita perlu mengetahui bentuk ejaan dan sebutan yang betul dan baku supaya bentuk yang betul dan baku itu akan menonjol dalam bahasa kita. Apabila semua orang mengetahui bentuk yang betul, standard dan identiti bahasa Melayu akan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa utama dunia yang lain.

Pada kesempatan ini, saya hendak menampilkan kesilapan orang (penulis, wartawan, malah termasuk juga editor dan guru) yang tidak menggunakan bentuk ejaan yang betul dan baku untuk sesuatu kata dalam bahasa Melayu. Kesilapan ini berlaku disebabkan oleh beberapa banyak perkara, iaitu kerana terbiasa, tidak peka, tidak tahu, atau tidak mahu ambil tahu.

Tidak mengapalah kalau yang terbiasa, tidak peka, tidak tahu, atau tidak mahu ambil tahu itu sekadar petani, nelayan, penjaja (bukan hendak merendah-rendahkan mereka). Tetapi, kalau yang terbiasa, tidak peka, tidak tahu, atau tidak mahu ambil tahu itu wartawan, pengarang, editor, guru, malah artis dan politikus, hal ini sesuatu yang tidak patut berlaku. Hal ini demikian kerana golongan yang saya bariskan itu ialah barisan hadapan yang bertanggungjawab untuk mendaulatkan bahasa Melayu melalui penulisan, karya, dan ketokohan mereka.

Bentuk kata yang hendak saya ketengahkan pada kali ini ialah bentuk “celupar” dan “pelusuk” yang sangat lazim digunakan orang dalam penulisan, termasuk dalam blog. Adakah kedua-dua bentuk kata yang saya paparkan itu betul? Jawabannya, SALAH. Jika demikian, bagaimanakah bentuknya yang betul? Bentuk yang betul untuk kedua-dua patah kata itu ialah “celopar” dan “pelosok”.

Kesilapan orang mengeja dan menyebut bentuk “celopar” dan “pelosok” itu mungkin kerana mereka terkeliru dengan sistem keselarasan huruf vokal yang menetapkan bahawa huruf e pepet pada suku kata praakhir sesuatu kata perlu dipadankan dengan huruf u pada suku kata akhir tertutup (e pepet – u). Berdasarkan hakikat itu, maka bentuk “celopar” dan “pelosok”, pada andaian sesetengah orang, haruslah dieja dan disebut sebagai “celupar” dan “pelusuk”.

Sebenarnya, sistem keselarasan huruf vokal yang berpola e pepet – u itu hanya boleh diguna pakai untuk kata yang terdiri daripada dua suku kata sahaja seperti ce/lup dan pe/luh. Untuk kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata seperti ce/lo/par dan pe/lo/sok itu, yang terlibat dengan sistem keselarasan huruf vokal hanyalah dua suku kata yang terakhir sahaja. Sistem ini dapat kita kesan dalam bentuk ejaan yang hampir sama dengan “celopar”, misalnya “berontak”, “selongkar”, dan “terompah” (bukan “beruntak”, “selungkar”, dan “terumpah”) dan kata “pelosok”, misalnya “kelompok”, “pelopor” dan “seronok” (bukan “kelumpuk”, “pelupur”, dan “serunuk”).

Oleh hal yang demikian, sekali lagi saya ingatkan anda supaya menggunakan bentuk yang betul bagi menyerlahkan kecintaan kita terhadap bahasa Melayu. Sukar sangatkah untuk mengingat bentuk-bentuk ejaan itu dengan mengaplikasikan sistem keselarasan huruf vokal itu? Mustahil susah. Kalau anda dapat mengingat bentuk ejaan bahasa Inggeris seperti “island” (dengan peleburan bunyi “s”) serta “fashion” dan “station” (dengan bunyi hujung sh’n yang sama walhal dieja sebagai -shion dan -tion), apakah masalahnya untuk mengingat bentuk-bentuk yang saya bicarakan ini?

Oleh itu, jangan beralasan lagi. Gunakanlah yang betul, dan betulkanlah yang salah.

No comments:

Post a Comment