Tuesday, July 14, 2009

Mengenal Bentuk Kata: Yang Betul dan Yang Dusta (I)

BAHASA diungkapkan orang melalui pelbagai kaedah. Yang lazimnya, bahasa diungkapkan orang melalui perbualan. Selebihnya, bahasa diungkapkan melalui ucapan, penulisan (oleh wartawan, sasterawan, penulis blog, dan lain-lain), nyanyian, pantun, puisi, dan sebagainya.

Dalam konteks bahasa Melayu (Malaysia), banyak orang yang masih tidak tahu dan tidak mahu mengungkapkan bahasa Melayu dengan betul, baik, dan baku. Sehingga demikian, ada kalangan orang yang bukan berbahasaibundakan bahasa Melayu (Malaysia) berkata kepada saya bahawa kesalahan bahasa dalam bahasa Melayu (Malaysia) “tidak mengapa” kerana kesalahannya tidak ketara. Sebaliknya, bahasa Inggeris tidak boleh salah kerana sebarang kesalahan dalam bahasa itu sangat terserlah.

Oleh itu, sudah seharusnyalah orang yang berbahasaibundakan bahasa Melayu menanam azam untuk mempelajari bahasa Melayu dengan baik, yakni bertutur dan menulis mengikut hukum tatabahasa yang betul, mengikut bentuk pengucapan yang tepat, menggunakan imbuhan dengan betul, dan sebagainya.

Hal ini saya ketengahkan kerana banyak orang yang tidak mengenal bentuk ejaan dan sebutan yang baku untuk kata-kata tertentu. Contohnya ialah bentuk kata “guris”. Kata ini lazim diungkapkan orang, sama ada pengarang, wartawan, seniman, dan sebagainya untuk “menggambarkan perasaan atau hati yang terluka”.

Sesiapa yang sekadar memicingkan sebelah mata soal bahasa tidak akan menghiraukan bentuk kata itu. Tetapi ketahuilah, semakin diabaikan, semakin galak bentuk “guris” itu digunakan orang.

Sebenarnya, bentuk yang betul untuk “menggambarkan perasaan atau hati yang terluka” bukanlah bentuk “guris” kerana bentuk itu tidak wujud langsung dalam bahasa Melayu (bahasa Malaysia). Tidak percaya? Anda rujukilah Kamus Dewan Edisi Keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka. Pasti tidak akan anda temukan bentuk kata “guris” dan bentuk-bentuk yang terbit daripadanya (terguris”, “mengguris”, dll) di dalam kedua-dua buah kamus yang berautoriti itu.

Jadi, apakah bentuk yang wujud untuk “menggambarkan perasaan atau hati yang terluka” dalam bahasa Melayu (Malaysia)? Bentuk yang wujud hanyalah bentuk “gores”. Di dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, kata “gores” dan bentuk-bentuk yang terbit daripadanya didefinisikan seperti yang berikut:

gores (gorés) garis, calar, coret (corek); ~ api korek api, mancis;
bergores, bergores-gores bergaris(-garis), bercalar(-calar), berparut(-parut);
menggores menggaris, mencalar, menggarit; ~ hati melukakan (menyakitkan) hati, mengharukan;
menggoreskan menggariskan, menggaritkan: ~ pisau pd meja;
tergores tergaris, tercorek; ~ dlm hati terlintas dlm hati, terfikirkan: tidak ~ dlm hatiku derhaka kepadanya;
goresan yg sudah digores (digaris), tanda atau bekas digores;
penggoresan perihal menggores, pencalaran, penggaritan;
penggores alat (spt pisau dll) utk menggores.

Di dalam Kamus Besar Indonesia pula, kata “gores” dan bentuk-bentuk yang terbit daripadanya didefinisikan seperti yang berikut:

go·res /gorés/ n garis; garit; corek; parut
~ api korek api;
ber·go·res a bergaris; bergarit; bercorek; berparut;
ber·go·res-go·res a bergaris-garis; bergarit-garit; bercorek-corek; berparut-parut;
meng·go·res v menggaris (menggarit, mencoret) dng benda tajam (spt pisau, pena);
~ hati ki menyakitkan hati; merawankan hati;
meng·go·res·kan v menggunakan pisau, pena, dsb untuk menggarit dsb: ~ pena pd kertas; pemuda itu ~ pisau pd kayu untuk mengukir namanya;
ter·go·res v tergaris; tercorek dsb; ~ dl hati, ki terpatri (tersurat mantap atau terkesan tetap) di dl hati;
go·res·an n 1 yg telah digores; bekas digores; 2 hasil menggores;
peng·go·res n 1 alat untuk menggores; 2 orang yg menggores;
peng·go·res·an n proses, cara, perbuatan menggores

Berdasar pada penjelasan itu, jelaslah bahawa pemilihan bentuk “guris” oleh segelintir seniman, editor, wartawan, dan lain-lain untuk menggambarkan kesedihan, kepedihan, dan kelukaan tidak tepat sama sekali. Ketahuilah bahawa, walau bagaimana sedih, pedih, dan terlukanya hati dan perasaan anda, kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan itu ialah kata “menggores” ataupun “tergores” dan bentuk-bentuk terbitan "gores" yang lain.

No comments:

Post a Comment