Friday, July 17, 2009

"Korban" dan "Qurban": Kata dengan Makna Sekular dan Makna Agama

KETIKA berucap untuk merasmikan Seminar Ibadah Korban Menurut Perspektif Islam di Pusat Dakwah Islamiah Paroi dekat Seremban pada 7 Julai 2009 yang lalu, Sahibus Samahah Datuk Mohd. Yusuf Ahmad, Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus menyarankan umat Islam menggantikan istilah “korban” yang digunakan secara meluas pada masa ini kepada istilah “qurban”.

Beliau berkata, istilah “qurban” lebih tepat digunakan dalam konteks ibadah yang dilakukan oleh umat Islam pada Hari Raya Aidiladha itu.

Katanya, “qurban” berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud “taat dan patuh dalam usaha untuk mendampingkan diri dengan Allah”. Perkataan “korban” lebih sesuai digunakan bagi menggambarkan mangsa-mangsa yang maut dalam tragedi seperti kemalangan di jalan raya, peperangan atau bencana alam.

Beliau turut memberitahukan perihal perlunya haiwan-haiwan yang digunakan dalam ibadah “qurban” memiliki kualiti terbaik dan diketahui asal usulnya. Lembu yang bakal disembelih pada Hari Raya Aidiladha, misalnya, hendaklah dipastikan tidak memiliki sebarang kecacatan serta tidak dicuri. Beliau menambah, adalah lebih afdal jika haiwan-haiwan tersebut dibeli daripada penternak-penternak yang beragama Islam.
(Sumber: Utusan Malaysia, 8 Julai 2009)

Ulasan saya tentang penggunaan "Korban" dengan "Qurban"

Perkara yang hampir sama dengan saranan Sahibus Samahah Datuk Mohd. Yusuf Ahmad ini ada diulas oleh Profesor Dr. James T. Collins [Profesor Linguistik Melayu-Polynesia, Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM] dalam buku beliau “Mukadimah Ilmu Etimologi” (DBP, 2003).

Dalam buku itu, beliau menegaskan:

“Huruf q digunakan sebagai padanan kepada huruf Jawi qaf untuk mengeja kata istilah agama atau kata yang mengenai agama yang berasal daripada bahasa Arab. Ketentuan ini menghasilkan beberapa kata kembar etimologi juga. Misalnya,

qadar keputusan Tuhan
kadar daya, keupayaan

Kedua-duanya berasal daripada kata Arab yang sama. Memang telah diputuskan untuk memberi ejaan khas untuk istilah agama. Keputusan ini munasabah dan dapat megurangkan perbalahan tentang istilah agama dan ejaan bahasa Melayu. Langkah ini harus dipuji, tetapi sayangnya tidak selalu dilaksanakan. Kadang-kadang dua kaedah ejaan dikekalkan untuk kata yang sama, misalnya dalam KDIII, (1994: 1081, 686) terdapat:

qisas Ar pembalasan
kisas Ar pembalasan

Tetapi, lebih disayangkan jika makna agama tidak dibezakan daripada makna sekular. Contohnya, dalam KDIII (1994: 677) terdapat pasangan ini:

kiblat arah ke Kaabah
kiblat arah, mata angin

Tentunya, penentuan arah sembahyang tergolong dalam “istilah agama atau kata yang mengenai agama! Mengapa ejaannya bukan qiblat sesuai dengan ejaan Arabnya (maksudnya huruf pertamanya memang qaf (ق)? Dan qiblat ini wajar dibezakan daripada ‘kiblat Jepun’, ‘berkiblat falsafah eksistensialis’ dan sebagainya.”
(hlm. 36)

Seterusnya beliau menegaskan:

“Alangkah baiknya sekiranya perancangan bahasa Melayu di Malaysia memisahkan secara tegas makna agama daripada makna sekular.”
(hlm. 49-50)

Dengan menyelitkan pandangan dan ulasan daripada Profesor Linguistik itu bukanlah bermakna saya lebih mempercayai Profesor itu daripada Sahibus Samahah Datuk Mohd. Yusuf, malah jauh sekali hendak memperlekeh Sahibus Samahah itu kerana beliau terkemudian dalam memberikan pandangannya berbanding dengan Profesor itu.

Yang hendak saya tegaskan di sini ialah betapa benarnya pandangan dan saranan kedua-dua orang tokoh yang berlainan bidang ini tentang perlunya sesuatu bentuk kata (khususnya daripada bahasa Arab) dibezakan antara maksud agama dengan maksud sekular. Dengan kata lain, pihak yang berautoriti dalam bahasa (tentulah DBP) harus mengambil perhatian terhadap perkara ini supaya tidak berlaku kekeliruan seperti yang dibayangkan oleh Sahibus Samahah itu.

(Untuk perhatian, dalam Kamus Dewan Edisi 4 (KDE4) kata qisas yang dicontohkan oleh Profesor Collins telah diberi maksud “hukuman bunuh sebagai pembalasan”.)

Sebagai tambahan pula, dalam KDE4, beberapa patah kata daripada bahasa Arab yang mempunyai huruf huruf ق (yang mendukung maksud agama) telah menggunakan huruf q sebagai padanannya. Sebagai contohnya, kata buraq, fiqah, maqam, muqaddam, qadim, qari, qariah, dan qunut.

Seperti yang disarankan oleh kedua-dua orang tokoh itu, penetapan bentuk ejaan ini sangat berguna, khususnya apabila terdapat dua bentuk ejaan yang hampir sama yang mendukung maksud sekular dan maksud agama seperti kadim dengan qadim dan makam dengan maqam selain kata "korban" dengan "qurban" yang ditegaskan oleh Sahibus Samahah Datuk Mohd. Yusuf dan kata "kiblat" dengan "qiblat" seperti yang disentuh oleh Profesor Collins.

Isu tentang bentuk kata korban dan qurban dan kata-kata lain yang diberikan dalam post ini diharapkan dapat mencelikkan mata kita tentang perlunya sesuatu kata dalam bahasa Melayu itu diungkapkan dan didokumentasikan mengikut maknanya yang tepat.

No comments:

Post a Comment