Monday, December 7, 2009

Janganlah Menunggu Musibah Baru Hendak Menegakkan Islam

Alangkah menariknya suasana ini jika dipraktikkan oleh pihak berkuasa agama di negara kita yang beragamarasmikan Islam ini. Para penguatkuasa agama Islam, dengan rendah hati, ikhlas, dan tawaduk mendekati pelaku-pelaku maksiat lalu mentarbiahi, mengkuliahi, dan mendakwahi mereka, dengan matlamat membetulkan aqidah pelaku-pelaku maksiat ini. Alangkah menariknya, untuk membolehkan para penguatkuasa agama Islam menjalankan tanggungjawab Islamnya, sang penguasa memperlihatkan ketawadukan luar biasa dengan memberikan dukungan dua ratus peratus supaya si penguat kuasa melaksanakan syariat Islam dengan sebenar-benarnya.

Tetapi, pemandangan ini tidak kelihatan di negara yang beragamarasmikan Islam ini. Masing-masing penguatkuasa memiliki kuasa yang berbeza. Polis had kuasanya khusus untuk juzuk-juzuk tertentu sahaj. JPJ tanggungjawabnya lebih kecil. Inspektor kesihatan lagi kecil kuasanya. Pegawai penguat kuasa agama hanya menguatkuasakan agama (tetapi agama Islam di negara ini tidak pernah menjadi kuat di tangan mereka).

Kita menjadi hairan kerana kuasa yang ditetapkan kepada semua penguat kuasa yang saya contohkan itu diasingkan daripada Islam. Tidak bolehkah polis yang besar kuasanya daripada penguat kuasa yang lain menjalankan tugas-tugas tarbiah dan dakwah semasa menahan mana-mana “pesalah”. Atau, pihak penguat kuasa JPJ, dengan pengetahuan Islam yang kuat dan mantap, mentarbiahi pemandu yang memandu secara sembrono dengan nas-nas dan peringatan yang mantap.

Begitulah, alangkah cantiknya keadaan itu jika dapat direalisasikan. Tetapi, kelihatannya keadaan itu akan menyebabkan orang yang mengimpikannya “mati celik” kerana hal itu hampir-hampir tidak mungkin dapat direalisasikan. Semuanya kerana kuasa menegakkan Islam dipisah-pisahkan daripada instutusi penguatkuasaan dan ditambah pula individu penguat kuasa itu sendiri tidak kuasa untuk menjadikan Islam sebagai cara mendidik pesalah laku.

Sedang di Aceh, mulai 1 Disember, rakyatnya yang “bersalah”, misalnya kerana tidak berpakaian seperti yang disyariatkan, sudah mula dikuliahi dengan tuntutan Islam, di samping diperjelas perihal peraturan pakaian mengikut Islam berdasarkan pelaksanaan Peraturan Daerah atau Kanun mengenai syariat Islam. Kuasa pelaksanaan telah diberikan kepada pemerintah daerah yang dengan itu, mereka berkuasa untuk mengenakan tuduhan jenayah kepada kesalahan-kesalahan yang berkait dengan meminum minuman keras, berjudi, berzina, dan mencuri.

Aceh, yang pada kurun ke-15 dan beberapa kurun kemudiannya dikenal dengan julukan “Serambi Mekah”, mungkin akan mendapat julukan yang telah lama hilang itu semula. Apabila undang-undang itu dilaksanakan secara tegas, Aceh bakal menjadi wilayah contoh di Indonesia dan mungkin juga di seluruh rantau Asia Tenggara.

Pelaksanaan ini barangkali ada kaitannya dengan kejadian Tsunami 2004 yang melanda wilayah itu sehingga mengorbankan ratusan ribu nyawa. Tsunami 2004 telah menjadikan para agamawan di wilayah itu lantang mengecam pemerintah Aceh yang tidak menguatkuasakan undang-undang syariah. Mereka yakin bahawa musibah yang didatangkan oleh Allah SWT dengan nama Tsunami itu merupakan pembalasan-Nya. Dengan kata lain, kejadian Tsunami 2004 berkait rapat dengan pengabaian penguatkuasaan syariat Islam oleh pemerintah wilayah Aceh.

Tampaknya, jika kita mengidami suasana yang sudah dimulai di Aceh itu turut dipraktikkan di negara kita, kita juga perlu “menanti” kedatangan musibah yang serupa (Na‘uzubi-Lahi min zalik).

Tetapi, pada hemat saya, kepada semua orang yang “melupakan” syariat Islam di negara ini, marilah kita bermula dengan menguatkuasakan syariat tersebut dalam lingkungan yang kecil dahulu – diri dan keluarga kita.
Janganlah dibiarkan lupa melupakan Islam dari dalam batang tubuh dan jiwa kita.

No comments:

Post a Comment