Wednesday, December 23, 2009

Mengagak Kemungkinan

Hal tentang kehilangan dua buah enjin jenis GE J85-21A yang digunakan oleh jet pemintas F-5E TUDM akan terus diperkatakan dan didebatkan oleh warga negara ini. Hal ini demikian kerana kehilangan itu melibatkan jumlah wang yang sangat besar – RM100 juta! Semua penggerak media, orang yang celik dan benci akan penyelewengan, akan terus mensensasikan berita ini dari masa ke masa walaupun hasil siasatan itu nanti mungkin tidak akan memuaskan hati mereka.

Hal tentang kehilangan enjin itu didedahkan kepada umum semasa Datuk Dr. Mohd. Zahid Hamidi menjadi Menteri Pertahanan. Kehilangan enjin itu pula berlaku semasa Dato’ Seri Mohd. Najib menjadi Menteri Pertahanan. Dengan kata lain, cerita kehilangan ini disenyapkan (dirahsiakan?) daripada pengetahuan umum semasa Dato’ Seri Mohd. Najib ialah Menteri Pertahanan, malah disenyapkan (dirahsiakan?) juga semasa Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi menjadi Menteri Pertahanan (bertukar portfolio dengan Dato’ Seri Mohd. Najib).

Lalu timbul sedikit kesangsian, mengapakah hal yang melibatkan YAB Perdana Menteri (yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang awam) itu, didedahkan kepada umum? Pendedahan itu pula berlaku hampir bersekali dengan “kejadian bersejarah” yang berlaku di Parlimen (undi belah bahagi dalam hal Usul Belanjawan 2010 yang hampir memihak kepada pembangkang. Dalam pengundian itu, kerajaan mendapat 66 undi manakala pembangkang mendapat 63 undi). Pendedahan ini juga berlaku tidak lama selepas kerajaan memanggil Wakil Tetap Malaysia ke PBB pulang kerana Wakil itu tidak menyokong suatu ketetapan terhadap Iran yang didalangi Amerika (sehingga menarik perhatian Tun Dr Mahathir untuk membuat komen tentang hal itu).

Selepas ini, pada pandangan saya, jika ada pendedahan atau ada perbuatan lain yang “menjejaskan” kredibiliti dan integriti YAB Perdana Menteri yang dilakukan oleh orang-orang “dalam kain” YAB Perdana Menteri sendiri, kita mungkin boleh membuat telahan tentang niat yang tersirat daripada pendedahan yang dibuat dan kejadian yang berlaku.

YAB Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri tidak memberikan komen apa-apa pun tentang kehilangan enjin ini?

No comments:

Post a Comment