Monday, July 18, 2016

PERIBAHASA WARISAN BANGSA IX: “Terhengit-hengit” bukan “Terhenti-henti”

Peribahasa terhengit-hengit bagai rumput di tengah jalan, mati segan hidup tak mahu adalah antara peribahasa yang dapat dikatakan langka digunakan orang dalam penulisan dan perbualan (apatah lagi Karam Singh Walia). Peribahasa yang tergolong sebagai perumpamaan ini mendukung dua maksud, sekurang-kurangnya, iaitu “keadaan hidup yang melarat dan miskin” dan “menderitai sakit yang berpanjangan”.

Tentang kata terhengit-hengit itu, saya yakin bahawa banyak pengguna bahasa Melayu yang tidak tahu akan maknanya. Makna kata ini, baik dalam KDE4 mahupun dalam KBBI, ialah “selalu sakit-sakit; merana”, yang dengan demikian, dalam peribahasa itu, memang sangat padan digandingkan dengan keadaan rumput yang tumbuh di laluan manusia, yang sering diinjak orang hingga demikian payah dan sengsara hidupnya!

Kebanyakan kamus peribahasa, termasuklah KIPME2 menggunakan bentuk yang sama inilah – terhengit-hengit bagai rumput di tengah jalan, mati segan hidup tak mahu! Malangnya, entah bagaimana KDE4 tidak pula menggunakan bentuk yang dibicarakan ini. Di bawah entri rumput (hlm 1353), dapat kita temukan bentuk terhenti-henti bagai rumput di tengah jalan, mati segan hidup tidak mahu!

Jelas bahawa ungkapan terhenti-henti itu langsung tidak padan dengan rumput yang tumbuh statik di tempat asal hidupnya (tidak bergerak ke mana-mana), bahkan tidak sesuai juga untuk digandingkan dengan ungkapan mati segan hidup tidak mahu itu. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada kesilapan dalam KDE4 itu adalah sama ada penyalin awal tidak sedar akan kewujudan kata hengit itu ataupun kerana silap taip.

Maka, perlulah peribahasa itu dibetulkan bagi menanjakkan derajat KDE4 yang menjadi “kitab pegangan” para pengguna bahasa Melayu di negara ini! 

No comments:

Post a Comment