Thursday, July 14, 2016

PERIBAHASA WARISAN BANGSA VII: PERIHAL “SAYAT” DAN “SAYAK”

Kata sayat dalam bahasa Melayu bermaksud “hiris”. Daripada kata akar sayat itu muncullah kata sesayat yang sama maksudnya dengan “sehiris” selain memunculkan kata menyayat yang sama pula dengan kata “menghiris”.

Kata sayak pula, dalam bahasa Melayu, merujuk kepada tempurung kelapa yang dibelah dua. Sayak, pada zaman dahulu, digunakan sebagai bekas dengan pelbagai tujuan – sebagai mangkuk, cawan, senduk, gayung, dan sebagainya.
Beberapa contoh sayak dan kegunaannya

(Gambar diambil daripada 
Anak-Anak Minang@MinangOfficial dan
maharadjo.wordpress.com)

Seperti biasa, cendekiawan silam – leluhur kita – kerana dekat dengan alat ini, mengangkat derajat sayak dengan menjadikan alat ini sebagai salah satu unsur kiasan dalam bidalan/perumpamaan/peribahasa ciptaan mereka.

Hingga demikian, muncullah peribahasa dijual sayak, dibeli tempurung sebagai kiasan kepada “sesuatu yang tidak menampakkan perbezaan daripada yang lama”. Kemudian ada pula peribahasa biasa di sayak dibawa ke dulang, biasa kepada awak dibawa kepada orang yang bermaksud “kejahatan diri sendiri janganlah diukur dengan kejahatan orang lain”. Akhir sekali, ada peribahasa air yang jernih, sayak yang landai yang bermaksud “segala sesuatu berlaku dengan adil dan benar”.

Untuk kata sayat yang bermaksud “hiris itu”, ada peribahasa kurang sesayat sebelanga yang bermaksud “sesuatu yang hanya sedikit sahaja kurangnya”. Peribahasa kurang sesayat sebelanga inilah yang hendak dibicarakan dalam siaran kali ini.

Betulkah demikian bentuknya – sayat dan belanga digandingkan dalam peribahasa? Belanga seperti yang kita ketahui, ialah periuk yang dibuat daripada tanah, digunakan sebagai bekas untuk menanak nasi dan bubur, memasak sayur, ikan, dll, menjerang air, dsb.

Jadi, bagaimanakah sesayat menjadi padanan untuk sebelanga. Apakah yang disayat? Daging atau sayur atau mangga atau bawang, boleh jadi! Walau bagaimanapun, sebelanga daging, sayur, mangga, bawang, yang tiga suku penuh cukupkah sesayat untuk memenuhkannya?

Atau kalau penuh tepu belanga itu, sebenarnya, baik sayatan daging, sayur, mangga, atau bawang masih boleh dimuatkan ke dalamnya. Tidak mungkin kurang sesayat sahaja untuk memenuhkan belanga itu. Tidak percaya anda cubalah!

Saya berpendapat bahawa bentuk ungkapan yang tepat bagi peribahasa ini ialah kurang sesayak sebelanga. Dalam konteks ini, hanya kurang sesayak santan, air, beras/nasi, bubur, dsb untuk menjadikan belanga itu penuh dengan muatan yang dimaksudkan.

Walau bagaimanapun, semua kamus peribahasa yang saya rujuk (termasuklah KDE4 dan KIPM2) menggunakan bentuk ungkapan kurang sesayat sebelanga. Hal ini perlu diteliti dan dikaji semula supaya keintelektualan leluhur kita melalui peribahasa terpelihara.

Wallahutaala a‘lam. 

No comments:

Post a Comment