Tuesday, July 19, 2016

PERIBAHASA WARISAN BANGSA X: “Penggalan” dan “Pengalan” bukan “Potongan” atau “Keratan”

Ada peribahasa Melayu yang menyentuh perasaan – kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan atau ada juga yang mengungkapkannya sebagai kasih bapa sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan. Lafaz peribahasa ini sangat menarik kerana adanya permainan rima yang seirama melalui kata jalan dan penggalan. Maksud peribahasa ini ialah kasih ibu/bapa terhadap anak lebih mendalam daripada kasih anak terhadap ibu/bapa. Memang benar pun kasih kita terhadap ibu bapa tidak setara dengan kasih ibu bapa terhadap kita kerana mereka menjaga kita untuk memastikan kita hidup sedangkan kita menjaga mereka sementara mereka hidup!

Peribahasa ini ada silapnya, bukan pada bentuk ungkapannya tetapi pada makna penggalan yang difahami oleh para penyusun kamus peribahasa. Dalam KDE4, kata penggalan didefinisikan sebagai: 1. keratan, potongan; 2. bahagian (cerita dll). Makna kedua KDE4 ini jelas tidak berkaitan dengan peribahasa ini. Dalam KIPME2, di bawah peribahasa ini, kata penggalan diberi makna “potongan”. Oleh itu, apabila makna ini dikaitkan dengan jalan, terasa penggalan yang mungkin sepanjang seruas tebu atau seruas buluh, dll itu tampak janggal dan terlalu umum pula. Harus ada makna lain daripada kata penggalan yang digunakan oleh leluhur kita dalam peribahasa ini.
                                                            
Yang sebenarnya, penggalan yang digunakan dalam peribahasa ini bukan merujuk kepada “potongan” atau “keratan” apa-apa pun, sebaliknya merujuk kepada galah, pengait, atau penjolok, iaitu sejenis alat yang digunakan untuk menjolok atau mengait apa-apa yang tinggi, khususnya buah-buahan, petai, kelapa, dsb yang sudah tentulah lebih panjang daripada seruas (sepotong) buluh atau seruas (sepotong) tebu. Oleh sebab itu, KDE4 perlu memasukkan makna yang ketiga untuk penggalan, iaitu “galah, pengait, atau penjolok” seperti KBBI yang mendefinisikan penggalan sebagai: 1 potongan; keratan; 2 bagian (cerita dsb); 3 galah dr bambu.

Malahan, sebenarnya, di Negeri Sembilan, terdapat kata pengalan (disebut sebagai pongolan) yang merujuk kepada galah, pengait, atau penjolok ini, bahkan dalam KDE4 sendiri, kata pengalan merupakan salah satu entri di dalamnya (lihat hlm 1171). Kata ini, dalam KDE4, didefinisikan sebagai “galah utk mengait buah dll, pengait”! Lebih daripada itu, ada saya temukan bentuk kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Penyalin barangkali sedar bahawa bentuk penggalan itu memang bermaksud “galah”, lalu menggantikan penggalan dengan galah, namun usaha itu telah mengurangkan nilai keindahan peribahasa ini dari segi persamaan rimanya.

Maka, bentuk peribahasa ini, pada hemat saya, boleh sahaja terungkap dalam dua bentuk, iaitu sama ada kasih ibu/bapa sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan atau kasih ibu/bapa sepanjang jalan, kasih anak sepanjang pengalan. Sekali lagi ditegaskan, penggalan/pengalan dalam peribahasa ini merujuk kepada “galah”, bukan “potongan” atau “keratan”.

Allahu Taala a’lam.

No comments:

Post a Comment