Tuesday, September 21, 2010

Sekolah Harapan dan Masalah Pembuangan Bayi

Seperti yang kita ketahui, Sekolah Harapan dan Rumah Harapan cetusan idea YAB Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam, telah pun dibuka pada hari Jumaat lalu dan semalam khabarnya lima orang gadis telah mendaftarkan kemasukan mereka ke sekolah itu. Yang mendaftar di situ terdiri daripada pelajar-pelajar hamil.

Kedatangan dan kemasukan pelajar-pelajar hamil ke sekolah itu disertai oleh ibu bapa masing-masing. Hal ini bermaksud bahawa, mereka dibawa oleh ibu bapa sendiri ke sekolah itu. Dibawa oleh ibu bapa atau penjaga bermaksud bahawa ibu bapa maklum bahawa anak gadis mereka telah hamil.

Kalau fenomena sedemikian berterusan, saya kira matlamat penubuhan sekolah yang beroperasi di Jasin, Melaka ini tidak berkesan dalam usaha hendak membendung masalah pembuangan bayi yang leluasa itu. Hal ini berlaku demikian kerana masalah pembuangan bayi bukan dilakukan oleh golongan yang demikian.

Gadis-gadis yang diketahui oleh ibu bapa masing-masing bahawa mereka telah hamil luar nikah tidak akan membuang dan membunuh bayi mereka. Ibu bapa mereka tidak akan sampai hati untuk membuang anak-anak itu. Yang lazim dilakukan oleh ibu bapa yang mempunyai anak yang begitu ialah menyerahkan anak luar nikah itu kelak kepada keluarga angkat, memeliharanya sendiri, dan sebagainya (walaupun ada yang memaksa anak-anak ini menggugurkan kandungan, tetapi jumlahnya amat kecil).

Golongan yang terdorong untuk membuang dan membunuh bayi ialah gadis yang merahsiakan kandungan mereka daripada pengetahuan ahli keluarga dan masyarakat. Golongan ini begitu takut untuk memaklumkannya kepada ibu bapa kerana takut akan melukakan perasaan ibu bapa masing-masing, takut akan dihukum dan disisihkan ahli keluarga, takut dinista masyarakat, dan sebagainya. Golongan yang seperti inilah yang sampai hati untuk membuang dan membunuh bayi mereka demi menutup dan menyembunyikan tembelang kejahatan mereka.

Oleh itu, saya berpendapat bahawa kalau golongan yang berbondong-bondong mendaftar di Sekolah Harapan di Jasin ini ialah gadis yang merahsiakan kehamilan mereka daripada pengetahuan ibu bapa masing-masing, dan mereka hadir ke sekolah itu tanpa ditemani oleh keluarga, barulah matlamat penubuhan sekolah ini dikira sebagai berjaya untuk mengatasi masalah pembuangan bayi.

Kalau tidak, masalah pembuangan bayi ini akan terus menjadi fenomena. Sekali lagi, masalah pembuangan bayi tidak dapat diatasi dengan mengubatinya. Kita wajib mencegahnya!

No comments:

Post a Comment