Tuesday, October 19, 2010

Perihal KOMSAS, Bahasa Melayu, dan Tatabahasa

KOMSAS ialah akronim bagi Komponen Sastera (atau lebih tepatnya Komponen Sastera dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu/Malaysia). Komponen ini telah menjadi sebahagian daripada mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat sekolah menengah secara rasmi pada tahun 2000.

Pengajaran komponen ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu telah dilaksanakan di semua sekolah menengah secara berperingkat-peringkat sejak bulan Mac 2000 (untuk pelajar Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat). Menjelang tahun 2002, pelajar-pelajar dinilai pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi Tingkatan Lima dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) untuk pelajar Tingkatan Tiga. Sementara pelaksanaan ujian sepenuhnya termasuk kertas Bahasa Melayu Julai/Jun hanya bermula pada tahun 2003.

Pemilihan teks komponen sastera sejak mula diperkenalkan pada tahun 2000 itu mencetuskan polemik dan kontroversi. Ada yang mengatakan bahawa teks yang ini tidak sesuai untuk peringkat yang itu, pemilih/penilai mengutamakan kroni, sajak/cerpen/prosa ini berbaur seks, dan sebagainya.

Selepas teks-teks terawal melepasi “iddah”nya, pemilihan teks yang baru dimulakan pula. Mulai tahun 2006/2007 (kalau tidak salah), para penilai sibuk memilih teks-teks baharu bagi menggantikan teks-teks pusingan awal dahulu. Pemilihan ini juga mencetuskan kontroversi kerana ada ura-ura daripada pihak yang dipertanggungjawabkan hendak mengesampingkan karya Sasterawan Negara dan mengutamakan karya popular. Mujur hal ini dapat ditangani dengan wajar.

Maka, selepas melalui proses penilaian, dipilihlah judul-judul yang pada pandangan penilai sesuai untuk pelajar Tingkatan Satu-Tingkatan 5. Oleh itu, mulai tahun 2010, para pelajar di Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat mula menghayati dan mendalami teks-teks baharu. Teks-teks yang dimaksudkan itu adalah seperti yang berikut ini:

Mulai tahun 2011 pula, para pelajar di Tingkatan Dua dan Tingkatan Lima akan mula menghayati dan mendalami teks-teks baharu. Teks-teks yang terpilih itu adalah seperti yang berikut ini:

Para pelajar di Tingkatan Tiga hanya mula mendalami dan menghayati teks-teks KOMSAS mulai tahun 2012.

Apakah yang menarik tentang KOMSAS ini? Saya berpendirian bahawa idea menyelitkan bahan bacaan sastera dalam pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu sangat baik. Selain dapat menggalakkan minat membaca dalam kalangan pelajar, idea ini dapat menggalakkan pelajar mendekati bahan sastera di samping mengenali tokoh-tokoh persuratan tanah air.

Soalnya, bagaimanakah dengan bahasa (bukan gaya bahasa) dalam bahan-bahan/judul-judul yang dipilih itu (karya moden, bukan karya klasik – prosa tradisional dan puisi tradisional terkecuali)? Adakah tatabahasanya betul? Adakah penggunaan ayat pasif diri pertama dalam dialog (cerpen, drama), misalnya, tepat seperti yang diajarkan dalam aspek tatabahasa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Jika tidak betul, tidakkah timbul pertentangan dengan pengajaran tatabahasa?

KOMSAS juga turut diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Adakah tatabahasa yang digunakan dalam bahan-bahan KOMSAS untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris itu berlawanan dengan aspek tatabahasa yang diajarkan dalam mata pelajaran itu? Mungkin tidak.

Saya tertarik dengan teks terbaharu untuk Komponen Sastera ini. Dalam salah sebuah puisi tradisional yang terkandung dalam salah sebuah antologi, terdapat sebuah syair yang berjudul “Syair Makna Riak”. Semasa melihat senarai judul dalam halaman kandungannya, saya mulanya menyangkakan syair itu memerihalkan riak yang terbentuk di air. Tetapi, apabila syair itu saya baca, rangkap pertamanya sudah menggambarkan perihal “sikap suka menunjuk-nunjuk dalam melakukan sesuatu kebaikan atau amal ibadat”.

Kita tidak pasti, siapakah yang silap dalam hal ini? Ejaan yang sebenarnya untuk riak yang mengambarkan “sikap suka menunjuk-nunjuk dalam melakukan sesuatu kebaikan atau amal ibadat” itu ialah “riyak”. Rujuklah kepada Kamus Dewan Edisi Keempat (DBP, 2005, hlm 1337), pasti kita temukan bentuknya yang tepat. Bentuk riak dalam syair itu membawa maksud “ombak kecil”.

Daripada masalah ini, kita perlu bertanya, apakah yang hendak diajarkan? Sastera sahaja atau bahasanya juga? Jika kedua-duanya, pemilihan bahan sastera akan datang haruslah menitikberatkan soal bahasa. Yang menangani teks-teks juga harus peka dengan tatabahasa, ejaan, dan sebagainya. Saya tidak fikir pengarang menentang bahasanya dibetulkan asal gaya bahasanya tidak diubah. Apalah salahnya membetulkan ayat “sambil menyudukan (sepatutnya menyudu) bubur jagung...”; “sudah pernah menyintai (sepatutnya mencintai) orang lain...”; “wajahku saling (sepatutnya salin) tak tumpah...”; dan sebagainya?

Hal kecil yang salah ini akan kekal lama dalam kepala pelajar, sama seperti kekalnya hal ini dalam kepala sesetengah orang sehingga tertulis dalam buku-buku.

No comments:

Post a Comment