Friday, November 13, 2009

Bilakah Keadaan Ini Dapat Dibetulkan?

Sangat biasa kita lihat suatu keadaan yang kadangkala menjengkelkan hati dan perasaan kita. Hal ini demikian kerana keadaan yang menjengkelkan hati dan perasaan kita itu akhirnya mendatangkan kerugian yang bukan sedikit kepada bangsa kita. Keadaan ini melibatkan kedudukan kita dalam hierarki sesebuah organisasi, khususnya swasta.

Keadaan yang berlaku ini dicetuskan oleh sikap kita sendiri – sikap orang Melayu, maksud saya. Dalam beberapa kes, saya mendapati orang Melayu akan berasa sangat selesa setelah ia berada di atas, iaitu di kedudukan yang tinggi dalam carta organisasi tempat ia berkhidmat. Sehingga demikian, mereka jarang-jarang hendak mengambil peduli akan kedudukan orang-orang Melayu di bawahnya.

Kita andaikanlah keadaan seperti ini – seorang editor kanan telah dinaikkan pangkat sebagai pengurus penerbitan di sebuah syarikat. Banyak orang yang mengandaikan bahawa dengan kenaikan pangkatnya itu, dia akan mengangkat editor-editor lain ke jawatan yang lebih baik. Kebajikan editor-editor lain itu akan diusahakannya kerana dia sendiri pernah berada di bawah dan tahu akan kepayahan yang dihadapi editor-editor lain itu.

Rupa-rupanya hal ini tidak berlaku. Pengurus penerbitan itu tidak membentuk dan mencipta potensi dalam diri editor lain daripada kalangan orang Melayu, supaya apabila berlaku sesuatu kepada dirinya, pihak majikannya tidak akan mencari orang di luar organisasi untuk menggantikannya sebaliknya akan memilih potensi yang telah dibentuknya. Keadaan ini dibiarkannya berlanjutan setelah 10 tahun dia bergelar sebagai pengurus penerbitan hanya kerana dia bimbang usaha membentuk potensi ini akan mengancam kedudukannya!

Hal seumpama ini pernah berlaku di sebuah syarikat antarabangsa (Jepun). Seorang tokoh Melayu berada di kedudukan hierarki yang sangat tinggi – asalnya dia memegang jawatan pengurus biasa sahaja. Beliau “naik” ke kedudukan itu setapak demi setapak, tetapi malangnya dia mencipta suatu keadaan kebersendirian dalam kenaikannya itu. Tidak ada langsung usaha beliau untuk menonjolkan potensi-potensi Melayu yang lain dalam kenaikannya itu. Yang ada ialah para pembodek daripada kalangan bangsa lain yang matlamat mereka satu, iaitu untuk menggantikan dia dengan bangsa mereka.

Hal ini menjadi kenyataan akhirnya. Apakala dia sakit dan akhirnya meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh bangsa Malaysia yang bukan Melayu. Tokoh yang menggantikannya kemudiannya telah merekrut potensi-potensi daripada kalangan bangsanya sehingga bangsa Melayu tidak lagi berada di hierarki yang tinggi di syarikat itu sehingga kini.

Banyak lagi bukti yang dapat kita berikan tentang senario ini – iaitu suatu senario yang lahir daripada sikap orang Melayu yang mementingkan diri sendiri. Apakah yang dapat kita simpulkan daripada sikap ini?

No comments:

Post a Comment